info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Články

Naleznete zde zajímavé z oblasti nemovitostí a společností a rovněž nejčastější odpovědi na  otázky klientů.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle...

Výše škody na věci (nemovitosti)

Výše škody na věci (nemovitosti)

Skutečnou škodou na věci je újma, která spočívá ve zmenšení majetku poškozeného oproti stavu před škodní událostí, a...

Odstoupení jednatele v s.r.o.

Odstoupení jednatele v s.r.o.

Odstoupení jednatele z funkce je možné, ale je nutné upozornit, že i po odstoupení odpovídá jednatel za dobu, kdy byl...

Vyklizení nemovitosti

Vyklizení nemovitosti

Pokud nedojde k dobrovolnému vyklizení nemovitosti nebo k dohodě o způsobu vyklizení, musí si pronajímatel...

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ může rozhodovat:  na zasedání  mimo zasedání (pozor hlasy nutné pro schválení se pak...

Jak je možné dar odvolat?

Jak je možné dar odvolat?

Podle platného občanského zákoníku je možné odvolat dar ze dvou důvodů a to dárce po darování upadne do takové nouze,...