info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Články

Naleznete zde zajímavé z oblasti smluvního práva, práva nemovitostí, společností a pojištění a rovněž nejčastější odpovědi na  otázky klientů.

Darovací smlouva

Darovací smlouva

Základní náležitosti darovací smlouvy Občanský zákoník stanovuje jako jednu ze základních náležitostí darovací u...

Kupní smlouva na movité věci

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc? Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou...

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle...

Výše škody na věci (nemovitosti)

Výše škody na věci (nemovitosti)

Skutečnou škodou na věci je újma, která spočívá ve zmenšení majetku poškozeného oproti stavu před škodní událostí, a...

Odstoupení jednatele v s.r.o.

Odstoupení jednatele v s.r.o.

Odstoupení jednatele z funkce je možné, ale je nutné upozornit, že i po odstoupení odpovídá jednatel za dobu, kdy byl...

Vyklizení nemovitosti

Vyklizení nemovitosti

Pokud nedojde k dobrovolnému vyklizení nemovitosti nebo k dohodě o způsobu vyklizení, musí si pronajímatel...

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ může rozhodovat:  na zasedání  mimo zasedání (pozor hlasy nutné pro schválení se pak...