info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Články

Naleznete zde zajímavé z oblasti smluvního práva, práva nemovitostí, společností a pojištění a rovněž nejčastější odpovědi na  otázky klientů.

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle...

Vyklizení nemovitosti

Vyklizení nemovitosti

Žaloba na vyklizení nemovitosti: Navigujte bezpečně mezi právními požadavky a postupy Pokud jste se ocitli v situaci,...

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ může rozhodovat:  na zasedání  mimo zasedání (pozor hlasy nutné pro schválení se pak...

Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost

Občanský zákoník stanovuje jako jednu ze základních náležitostí kupní smlouvy o koupi nemovité věci požadavek na...