info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Co je akcionářská smlouva nebo dohoda společníků? 

Základní způsob fungování společnosti je uveden ve stanovách nebo společenské smlouvě.   

Akcionáři nebo společníci si však mohou podrobněji upravit svá práva v akcionářské dohodě nebo dohodě společníků, a to buď všeobecné nebo jenom pro určitý projekt nebo určité časové období. 

Výhodou takové dohody je skutečnost, že zde není stanovena povinnost jejího zveřejnění ve veřejném rejstříku.  

Akcionářská smlouva nebo dohoda společníků může být buď obecnější nebo se může týkat individuální situace nebo obchodního případu ve společnosti. Sepsáním akcionářské smlouvy nebo dohody společníků, která je sepsána v písemné podobě a je právně závazná je chytrým způsobem, jak se vyhnout potenciálním sporům mezi akcionáři nebo společníky. 

V akcionářské smlouvě si mohou akcionáři upravit: 

 • jakým způsobem bude probíhat řízení a vedení společnosti 
 • kdo a v jakém poměru bude nominovat statutární orgány 
 • jaké jsou cíle a zaměření společnosti 
 • postavení akcionářů a způsoby hrazení nákladů společnosti  
 • otázky týkající se rozdělení zisku společnosti  
 • použití zisku na další rozvoj společnosti  
 • co budou akcionáři činit pro rozvoj společnosti, a to buď svojí činností nebo vložením finančních prostředků na rozvoj společnosti  
 • způsob nakládání s akciemi například zřízením předkupního práva 
 • stanovení způsobu určení kupní ceny za akcie 
 • zřízení opčního práva 
 • podmínky pro případná jednání, která by měla konkurenční charakter k podnikání společnosti, kdy takové jednání lze zakázat, omezit, případně stanovit podrobnější podmínky pro veškeré činnosti akcionářů, které by měly konkurenční charakter k podnikání společnosti  

Smlouva by pak dále měla upravit dobu svoji platnosti, sankce za porušení dohodnutých ustanovení. 

Rovněž se doporučuje mít v akcionářské dohodě nebo dohodě společníků uveden a podrobněji stanoven postup, pokud bude možnost společnost prodat nebo případně spojit s jinou společností. U těchto postupů je vhodné mít upraveny postupy i k minoritním akcionářům nebo společníkům, aby ti svým jednáním neblokovali prodej společnosti nebo vstup dalšího investora např. klauzulí drag-along, kterou se minoritním akcionářům ukládá povinnost prodat akcie nebo své podíly za stejných podmínek za kterých převádí své akcie nebo podíly většinový akcionář. 

Jako poslední bod by měla akcionářská dohoda upravit postup v případě, kdy dojde k rozporu mezi společníky nebo akcionáři a ti nejsou schopni své problémy řešit dohodou. Obvykle se pak stanoví třetí nezávislá strana, která nezávislé posoudí problematiku, případně je možné rovněž upravit postup exitu akcionářů nebo společníků, kteří nesouhlasí s postupem ve společnosti.  

Smlouvu Vám připravíme na míru Vaším požadavkům, a to po zodpovězení dotazů prostřednictvím emailu nebo po krátkém projednání, tak abychom mohli připravit smlouvu, která bude vyhovovat konkrétní situaci.  

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...