info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Co je to zástavní smlouva?

Zástavní smlouvou se zajišťuje peněžitý dluh pro případ, že dlužník nebude schopen svůj dluh splácet.

Zástavní smlouva může být uzavřena i s jinou osobou než s dlužníkem, pokud bude taková osoba souhlasit s tím, že zastaví svůj majetek.

V případě, že nebude dluh hrazen pak může věřitel přistoupit k prodeji zastavené nemovitosti. Ve smlouvě je nutné přesně popsat jakým způsobem bude probíhat realizace zástavy – na výběr může být například přímý prodej zástavním věřitelem, veřejná dražba a v určitých případech si může věřitel ponechat zastavenou nemovitosti na úhradu svého dluhu.

Při přípravě zástavní smlouvy je nutné pečlivě zkoumat, zda zřízení zástavního práva skutečně přinese věřiteli zajištění jeho dluhu. Zejména je nutné zkoumat pořadí zástavního práva, zda na předmětné nemovitosti nejsou závady, zda vlastník zastavované nemovitosti není v insolvenci nebo exekuci.

Kromě vymezení předmětu zástavy a způsobu realizace zástavního práva doporučujeme ve smlouvě rovněž upravit výši zajišťovaného dluhu, dobu trvání zástavního práva, prodloužení promlčecí doby a sankce v případě, že druhá strana neuvedla poctivě všechny skutečnosti nebo bude činit kroky v rozporu se zástavní smlouvou.

Zástavní smlouvu Vám můžeme připravit podle Vašich požadavků. Zároveň Vám zkontrolujeme, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření zástavní smlouvy a zastavovaná nemovitosti není stižena právními vadami uvedenými v katastru nemovitostí. Součásti zástavní smlouvy je rovněž příprava návrhu na zápis zástavní smlouvy do katastru nemovitostí.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...