info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Jak by měla být popsána elektrická přípojka

1. 2. 2022

V rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 22 Cdo 1481/2019 můžeme najít návod jak 

identifikovat v žalobě nebo ve smlouvě elektrickou přípojku.

Elektrická přípojka je předmětem vlastnického práva a liniovou stavbou zpravidla půjde o nemovitost, která se však neeviduje v katastru nemovitostí.

Pokud půjde o stavbu, tak je nutné přípojku  identifikovat i uvedením parcely, resp. parcel, na kterých leží, s tím, že průběh přípojky se zachytí v plánku. Pokud by nebylo technicky možné zakreslit přípojku přesně, je dle Nejvyššího soudu možné přípojku popsat uvedením parcel, na kterých leží a místy, na kterých začíná a končí.

Pokud by přes uvedené pozemky vedlo více přípojek, tak pak je nutné konkrétní přípojku označit způsobem, kterým bude tato přípojka nezaměnitelná, např. fotodokumentací nebo podrobnějším popisem.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Související články

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Zákony často obsahují požadavek, aby nějaké jednání bylo provedeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůta nemá přesně určen časový interval od kdy do kdy je nutné jednání uskutečnit. Výklad je však takový, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené,...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud smlouva odstoupení neřeší, tak pak se použije obecný postup podle občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že ten, kdo svoji...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle úmyslu (záměru) jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm musela vědět, jedná se vlastně o hledání záměru, které...