info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Jak by měla být popsána elektrická přípojka

V rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 22 Cdo 1481/2019 můžeme najít návod jak 

identifikovat v žalobě nebo ve smlouvě elektrickou přípojku.

Elektrická přípojka je předmětem vlastnického práva a liniovou stavbou zpravidla půjde o nemovitost, která se však neeviduje v katastru nemovitostí.

Pokud půjde o stavbu, tak je nutné přípojku  identifikovat i uvedením parcely, resp. parcel, na kterých leží, s tím, že průběh přípojky se zachytí v plánku. Pokud by nebylo technicky možné zakreslit přípojku přesně, je dle Nejvyššího soudu možné přípojku popsat uvedením parcel, na kterých leží a místy, na kterých začíná a končí.

Pokud by přes uvedené pozemky vedlo více přípojek, tak pak je nutné konkrétní přípojku označit způsobem, kterým bude tato přípojka nezaměnitelná, např. fotodokumentací nebo podrobnějším popisem.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *