budzinski@klblegal.cz

+420 775 719 359

Jaká opatření zvolit u nemovitosti pro případ budoucí bezmocnosti

25. 6. 2022

Ačkoliv je velice těžké připustit, že můžeme ztratit schopnost rozhodovat svobodně o svém majetku a svých potřebách, tak se nejedná o ojedinělou situaci a je vhodné mít připraven plán správy majetku, pokud by taková situace nastala. Příprava takového plánu zahrnuje vyčlenění majetku a způsobu správy takového majetku. V neposlední řadě, a nikoliv nejméně důležitou záležitostí je určení osob, které budou postupovat podle předem stanového plánu správy vlastního majetku v případě, že vlastník majetku, již nebude schopen o tomto majetku, svobodně rozhodovat. Příprava takového plánu v dostatečném předstihu eliminuje situace, kdy pak o majetku rozhodují osoby, bez jakéhokoliv vztahu k odkazu původního vlastníka majetku, a bez znalosti jeho přání, jak by měl být majetek spravován a užíván. Může se jednat například i o použití majetku pro účely vlastníka jako např. lékařská péče, pečovatelské služby apod.

Jaké otázky je nutné zodpovědět, pokud přemýšlíme o plánu správy majetku pro případ úmrtí?

Kdo my měl být osobou nebo osobami, které budou spravovat můj majetek?

Kdo bude dohlížet, že mé pokyny pro případ smrti budou dodržovány a kdo bude kontrolovat osoby, které mají spravovat můj majetek?

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Související články

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....

Další práva a doložky u kupní a darovací smlouvy

Další práva a doložky u kupní a darovací smlouvy

Při převodu nemovitostí je možné kromě věcných břemen sjednat i další doložky a upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby. Zástavní právo - obvykle se zřizuje ke zajištění pohledávky mezi stranami např. doplatek kupní ceny. Věřitel pak má možnost v případě, že...