info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Jaká opatření zvolit u nemovitosti pro případ budoucí bezmocnosti

Ačkoliv je velice těžké připustit, že můžeme ztratit schopnost rozhodovat svobodně o svém majetku a svých potřebách, tak se nejedná o ojedinělou situaci a je vhodné mít připraven plán správy majetku, pokud by taková situace nastala. Příprava takového plánu zahrnuje vyčlenění majetku a způsobu správy takového majetku. V neposlední řadě, a nikoliv nejméně důležitou záležitostí je určení osob, které budou postupovat podle předem stanového plánu správy vlastního majetku v případě, že vlastník majetku, již nebude schopen o tomto majetku, svobodně rozhodovat. Příprava takového plánu v dostatečném předstihu eliminuje situace, kdy pak o majetku rozhodují osoby, bez jakéhokoliv vztahu k odkazu původního vlastníka majetku, a bez znalosti jeho přání, jak by měl být majetek spravován a užíván. Může se jednat například i o použití majetku pro účely vlastníka jako např. lékařská péče, pečovatelské služby apod.

Jaké otázky je nutné zodpovědět, pokud přemýšlíme o plánu správy majetku pro případ úmrtí?

Kdo my měl být osobou nebo osobami, které budou spravovat můj majetek?

Kdo bude dohlížet, že mé pokyny pro případ smrti budou dodržovány a kdo bude kontrolovat osoby, které mají spravovat můj majetek?

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...