info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Jaká opatření zvolit u nemovitosti pro případ budoucí bezmocnosti

Ačkoliv je velice těžké připustit, že můžeme ztratit schopnost rozhodovat svobodně o svém majetku a svých potřebách, tak se nejedná o ojedinělou situaci a je vhodné mít připraven plán správy majetku, pokud by taková situace nastala. Příprava takového plánu zahrnuje vyčlenění majetku a způsobu správy takového majetku. V neposlední řadě, a nikoliv nejméně důležitou záležitostí je určení osob, které budou postupovat podle předem stanového plánu správy vlastního majetku v případě, že vlastník majetku, již nebude schopen o tomto majetku, svobodně rozhodovat. Příprava takového plánu v dostatečném předstihu eliminuje situace, kdy pak o majetku rozhodují osoby, bez jakéhokoliv vztahu k odkazu původního vlastníka majetku, a bez znalosti jeho přání, jak by měl být majetek spravován a užíván. Může se jednat například i o použití majetku pro účely vlastníka jako např. lékařská péče, pečovatelské služby apod.

Jaké otázky je nutné zodpovědět, pokud přemýšlíme o plánu správy majetku pro případ úmrtí?

Kdo my měl být osobou nebo osobami, které budou spravovat můj majetek?

Kdo bude dohlížet, že mé pokyny pro případ smrti budou dodržovány a kdo bude kontrolovat osoby, které mají spravovat můj majetek?

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Kupní smlouva na movité věci

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc? Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou nelze přenést na jiné místo bez porušení její podstaty). Co by měla obsahovat kupní smlouva? Kupní smlouva by...

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....