info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Lze využít plán správy majetku jako ochranu nemovitosti před budoucími věřiteli?

25. 6. 2022

Ačkoliv obvyklé způsoby správy majetku nejsou primárně určeny k ochraně před věřiteli nebo soudními spory týkajících se Vašeho majetku, lze i tyto rizika do budoucna minimalizovat, je však nutné tyto záležitosti řešit co nejdříve, a to ideálně rovnou již při nabytí nemovitosti. Vhodným oddělením majetku od přímého vlastnictví fyzickou osobou a zřízením subjektu, který bude nezávislým vlastníkem nemovitosti, lze prakticky eliminovat možnosti, že by se takto určený majetek stal v budoucnu předmětem exekučního, insolvenčního nebo jiného vymáhacího řízení.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Související články

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Zákony často obsahují požadavek, aby nějaké jednání bylo provedeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůta nemá přesně určen časový interval od kdy do kdy je nutné jednání uskutečnit. Výklad je však takový, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené,...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud smlouva odstoupení neřeší, tak pak se použije obecný postup podle občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že ten, kdo svoji...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle úmyslu (záměru) jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm musela vědět, jedná se vlastně o hledání záměru, které...