info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky

Jak se bránit protiprávnímu jednání v podobě nekalé soutěže?

V dnešním konkurenčním prostředí je důležité znát hranice mezi férovým soutěžením a nekalou soutěží. Nekalá soutěž je závažným právním problémem, který může mít vážné důsledky pro vaše podnikání. V případě, že Váš konkurent soutěží v rozporu s dobrým mravy, tak snižuje Vaši ziskovost a brzdí Váš rozvoj. V takovém případě je vhodné ihned zakročit a zamezit nekalé soutěži, protože čím déle bude Vás konkurent nekalé soutěžit, tím větší náskok bude mít před ostatními, kteří soutěži férově.  

Co je nekalá soutěž?

Nekalá soutěž je považována za jednání, které se v hospodářském styku dostává do rozporu s dobrými mravy soutěže a je schopné způsobit újmu ostatním soutěžitelům nebo zákazníkům. Toto jednání je výslovně zakázáno.

Příklady nekalé soutěže:

Klamavá reklama:

 • Společnost A prohlašuje, že její vitamínové doplňky mohou zabránit nemocem, i když žádné klinické studie tyto tvrzení nepodporují.
 • Společnost B inzeruje, že její kosmetické výrobky jsou „100% organické“, přestože obsahují syntetické konzervanty.
 • Výrobce C uvádí, že jeho automobil je „nejbezpečnější na trhu“, avšak nezávislé testy ukázaly průměrné hodnocení bezpečnosti.

Klamavé označování zboží a služeb:

 • Společnost D prodává kabely, které jsou označeny jako „High-Speed HDMI“, ale nejsou schopny podporovat nejnovější standardy rychlosti přenosu dat.
 • Firma E nabízí trička s logem, které se velmi podobá logu známé módní značky, ale trička jsou levnou imitací.
 • Restaurace F uvádí, že používá pouze „čerstvé lokální suroviny“, když ve skutečnosti některé produkty dováží.

Vyvolání nebezpečí záměny:

 • Obchod G prodává „Rolexx“ hodinky, které jsou navrženy tak, aby vypadaly jako drahé značky „Rolex“ hodinky.
 • Společnost H nabízí „Adibas“ sportovní obuv, která napodobuje design a značení „Adidas“.
 • Mobilní aplikace I má ikonu a název velmi podobný populární sociální síti, což způsobuje, že si uživatelé stahují nesprávnou aplikaci.

Parazitování na pověsti:

 • Start-up J používá v marketingové kampani logo a název velmi podobný technologickému gigantovi, aby získal důvěru investorů.
 • Společnost K uvádí na trh produkt s názvem a balením připomínajícím dlouholetý bestseller konkurenční společnosti.
 • Firma L používá v reklamě na svůj software citace a recenze, které byly původně publikovány pro produkt konkurence.

Podplácení:

 • Manažer společnosti M nabízí peníze zaměstnanci konkurenta výměnou za informace o nadcházejícím produktu.
 • Firma N nabízí výhody úředníkovi za získání vládního kontraktu bez řádného výběrového řízení.
 • Společnost O slibuje dodavatelům exkluzivní obchody výměnou za informace o strategii cen konkurence.

Zlehčování:

 • Výkonný ředitel společnosti P na veřejné konferenci vyjádří pochybnosti o finanční stabilitě konkurenta bez důkazů.
 • Marketingový tým společnosti Q šíří neověřené zvěsti o nezdravých přísadách v potravinách vyráběných konkurenční firmou.
 • Společnost R používá v sociálních médiích negativní recenze na produkty konkurence, které byly anonymně zveřejněny bez ověření jejich pravdivosti.

Právní důsledky nekalé soutěže

Jednání, které splňuje kritéria nekalé soutěže, se považuje za soukromoprávní delikt. To vytváří mimosmluvní závazkový vztah mezi rušitelem a osobou dotčenou nekalou soutěží. Rušitel má povinnost se další nekalé soutěže zdržet a odstranit závadný stav. Současně mohou vzniknout povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.

Jak Vám Můžeme Pomoci?

V naší advokátní kanceláři se specializujeme na oblast hospodářského práva a nabízíme komplexní právní služby v oblasti ochrany proti nekalé soutěži. Poradíme vám, jak se bránit proti nekalé soutěži, jak postupovat v případě, že jste obětí takového jednání, a jaké kroky podniknout pro ochranu vašich práv.

Pro více informací nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...