info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Některé z možností jak řešit problémy mezi společníky ve společnosti

Bývá pravidlem, že pokud se společnosti daří, tak i vzkvétají vztahy mezi společníky. Problémy se začnou ukazovat většinou až v situaci, kdy se i samotná společnost dostane do problémů. Pak i malé neshody mezi společníky často kulminují a přerostou do vleklých neřešitelných sporů. 

K dispozici je několik možností řešení: 

  1. Mediace. S pomocí neutrálního zprostředkovatele třetí strany mohou obchodní partneři, kteří si přejí setrvat ve společném podnikání, vyřešit problémy s komunikací a rozdílné názory na to, jak by jejich obchod a vztahy měly fungovat. Objektivní prostředník může usnadnit zdravou komunikaci a rozhodování mezi obchodními partnery a postavit je na cestu k silnějšímu partnerství. Mediace je často nenákladný způsob, jak identifikovat a překonat negativní komunikační cykly, definovat cíle a odpovědnosti a dohodnout se na řešení, na jehož tvorbě se strany vzájemně podílely.  
  2. Výkup podílů některým ze společníků. Pokud obchodní partneři došli k závěru, že již skutečně nemohou spolupracovat, ale přesto chtějí, aby podnikání samotné pokračovalo, je možné, aby jednoho nebo více z nich odkoupili jejich další partneři. 
  3. Společný prodej společnosti. Pokud ani jeden z obchodních partnerů si nepřeje zůstat ve společnosti a společnost má kladnou hodnotu, pak má smysl  hledat kupce, který koupí podíly všech partnerů ve společnosti. Kupující lze nalézt mezi stávajícími zaměstnanci, konkurenty nebo prostřednictvím obchodních makléřů. 
  4. Fúze. V situacích, kdy zájmy společníků nejsou stejné a ve společnosti jsou jak osoby s většími majoritními podíly, tak společníci s menšími, minoritními podíly, je možností jak mohou většinoví vlastníci snížit vliv menšinových vlastníků  provedení fúze s nově vytvořenou společností vlastněnou většinovými vlastníky. V této situaci jsou menšinoví vlastníci vytlačeni z vlastnictví, ale za svůj podíl dostanou finanční protihodnotu.  
  5. Likvidace společnosti. Někdy se ukáže, že další fungování podniku není pro nepřekonatelné spory nebo špatný stav podniku dále možné. Možnou variantou je pak zrušení společnosti a její likvidace. Likvidaci mohou schválit společníci nebo může být nařízena soudem.   V průběhu likvidace se vyplatí věřitelé společnosti, prodá se  zbývající majetek společnosti a zbývající finance se rozdělí mezi společníky podle výše podílů společníků. Někdy je však nemožné dohodnout se na rozpuštění a bude nutné vyhledat pomoc u soudu. 
  6. Insolvence a úpadek společnosti. Pokud závazky společnosti převyšují aktiva společnosti je společnost v úpadku a společníci pokud nejsou schopni nebo ochotni společnost zachránit externími zdroji nezbývá jiná možnost než vyhlásit úpadek společnosti. Pokud je společnost sice předlužená, ale fungující je možné uvažovat o restrukturalizaci společnosti. Není-li restrukturalizace možná pak je jediným řešením konkurz společnosti. 

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...