info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Odvolání daru u starší darovací smlouvy

17. 6. 2022

Byla-li darovací smlouva uzavřena před 1.1.2014, je nutné nárok na vrácení daru posuzovat podle zákona č. 40/1964 Sb., tj. podle starého občanského zákoníku. A to i tehdy pokud k „nemravnému“ chování obdarovaného došlo až po 1.1.2014.

Starý občanský zákoník umožňoval dárci domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Nový občanský zákoník umožňuje a rozšiřuje možnosti odvolání daru. A to odvolání daru pro nouzi dárce nebo odvolání daru pro nevděk obdarovaného.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Související články

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Co znamená lhůta „bez zbytečného odkladu“

Zákony často obsahují požadavek, aby nějaké jednání bylo provedeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůta nemá přesně určen časový interval od kdy do kdy je nutné jednání uskutečnit. Výklad je však takový, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené,...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Nejdříve je nutné zkontrolovat smlouvu uzavřenou mezi stranami, zda obsahuje nějakou odchylku pro možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud smlouva odstoupení neřeší, tak pak se použije obecný postup podle občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že ten, kdo svoji...

Nejednoznačný projev vůle

Nejednoznačný projev vůle

Jakýkoliv projev vůle mezi stranami, který není jednoznačný by měly soudy zkoumat podle následujícího pořadí: 1. podle úmyslu (záměru) jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm musela vědět, jedná se vlastně o hledání záměru, které...