info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Odvolání daru u starší darovací smlouvy

Byla-li darovací smlouva uzavřena před 1.1.2014, je nutné nárok na vrácení daru posuzovat podle zákona č. 40/1964 Sb., tj. podle starého občanského zákoníku. A to i tehdy pokud k „nemravnému“ chování obdarovaného došlo až po 1.1.2014.

Starý občanský zákoník umožňoval dárci domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Nový občanský zákoník umožňuje a rozšiřuje možnosti odvolání daru. A to odvolání daru pro nouzi dárce nebo odvolání daru pro nevděk obdarovaného.

2 Komentáře

 1. M. Š.

  V roce 2010,13 a14 jsem darivala sve snaše větší finanční částky coby postižené osobě. V roce 5/2021. mi oznamila, že „s gracii opouští naši rodinu. Letos v r.2022 se syn z jeji viny rozvedl. Rada bych pozadala o vraceni darů pro nevděk, ale nevim zda neni jiz po lhutě. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   U vás je podstatné následující ustanovení občanského zákoníku.

   Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.

   Příklady nevděku:

   akty fyzického násilí vůči dárci
   psychické týrání nebo neposkytnutí dárci
   verbální útoky proti dárci
   výhružky o vystěhování z domu a neplacení výživného
   bezdůvodné podání trestního oznámení
   nesplnění smluvní povinnosti

   Příklady kdy podle judikatury nejde o nevděk:

   nesouhlas s tím, jak obdarovaný s darem hospodaří
   jednání, které je způsobeno nevhodným chováním dárce
   skutečnost, že obdarovaný projevuje menší vděčnost, než dárce očekává
   pokud obdarovaný nenavštěvuje matku, protože mu v tom brání pobyt mimo území republiky
   nevděk automaticky nepředstavují několik let panující neshody, slovní urážky se zásahem do osobnostních práv nedbalostní trestné činy typicky nebudou projevem nevděku

   Vděkem je obdarovaný zavázán pouze dárci samotnému, pokud by obdarovaný jednal vůči osobě blízké dárci, tak je nutné, aby takové jednání bylo oprávněno vyvolat i ublížení přímo dárci. Dárce pak musí prokazovat, že jednání vůči osobě blízké bylo nevděčné i vůči jeho osobě.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Kupní smlouva na movité věci

Kupní smlouva na movité věci

Co je movitá věc? Movitou věcí je dle občanského zákoníků, vše co není věcí nemovitou (pozemky, stavby, věc, kterou nelze přenést na jiné místo bez porušení její podstaty). Co by měla obsahovat kupní smlouva? Kupní smlouva by...

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....