info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Předmanželská smlouva a změna rozsahu společného jmění manželů

Smlouvu, kterou se upravuje společné jmění manželů mohou uzavřít jednak snoubenci před uzavřením manželství nebo může být smlouva uzavřena až po uzavření manželství.

Smlouvu nelze uzavřít jinak, než ve formě veřejné listiny, a to formou notářského zápisu, další možností je sjednání formou soudního smíru, kdy strany podají návrh příslušnému soudu a v řízení uzavřou soudní smír.

Aby měla smlouva zamýšlené účinky i vůči třetím osobám je nutné její uveřejnění v Evidenci listin.

Druhy režimů

oddělené jmění –  tímto způsobem dochází k úplnému vyloučení společného jmění manželů a týká se veškerého majetku manželů. Oddělené jmění je ideální sjednat již v předmanželské smlouvy a vyloučit tak vznik společného jmění manželů. Oddělené jmění lze sjednat i po uzavření manželství, ale v takovém případě je nutné vypořádat majetek, který se již stal součásti společného jmění manželů a jasně uvést, kdo bude vlastníkem jednotlivých položek majetku.

vyhrazující vznik společného jmění až ke dni zániku manželství – takovou dohodou mezi manžely dochází k odložení vzniku společného jmění manželů až ke dni zániku manželství. U odděleného jmění nikdy společné jmění manželů nevznikne, u tohoto způsobu vznikne společné jmění manželů, ale až ke dni zániku manželství. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě je pak nutné v případě zániku manželství provést formálně vypořádání společného jmění manželů, tak lze spíše doporučit režim odděleného jmění.

rozšíření rozsahu společného jmění – tímto režimem si mohou manželé u konkrétního majetku nebo dluhu sjednat, že tento majetek nebo dluh bude součásti jejich společného jmění manželů. Manželé mohou tímto způsobem rozhodnout i o věci nebo dluhu, který vznikne až v budoucnu.  Prakticky se tento institut používá, pokud má jeden z manželů věc nebo dluh, který není součásti společného jmění manželů např. dům, který mu byl darován nebo který zdědil, ale manželé chtějí, aby se i tento majetek stal součásti společného jmění manželů.

zúžení rozsahu společného jmění – manželé nebo snoubenci, kteří nechtějí vyloučit celý majetek, ale jenom jeho část mohou uzavřít dohodu, kterou vyloučí ze společného jmění manželů jenom konkrétní věc, právo nebo dluh.

Smlouva o úpravě majetkových poměrů pro případ zániku manželství –  touto smlouvou si mohou manželé nebo snoubenci upravit dohodou uspořádání majetkových poměrů manželů pro případ zániku manželství tj. například se výslovně určit, který majetek připadne do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, který majetek jim zůstane ve spoluvlastnictví apod.  Oproti ostatním režimům je takovou smlouvu možné sjednat i jinak než veřejnou listinou a notářským zápisem tj. postačuje smlouva uzavřena mezi stranami bez nutnosti jejího sepsání formou notářského zápisu.

I takovou smlouvu lze zapsat do evidence listin o manželském majetkovém režimu, tak aby byla účinná i vůči třetím osobám.  

Smlouvou si mohou manželé i upravit vzájemná majetková práva pro případ smrti některého z manželů, v takovém případě by však měla splňovat podmínky pro smlouvu dědickou.

Upozornění:

Je nutné pečlivě zvážit, zda jednáním manželů nedojde k narušení práv třetích osob. Obvykle se jedná o případ, kdy by mohlo dojít ke krácení věřitelů. Z tohoto důvodu doporučujeme uzavření zrušení nebo zúžení společného jmění manželů provést preventivně, a to ještě před tím, než taková práva třetích osob vzniknou.

Obecně platí, že pokud právo třetí osoby vzniklo před dohodou manželů, měla by taková třetí osoba s touto dohodou vyslovit souhlas, pokud však takové právo třetí osoby vzniklo až po dohodě manželů, tak se její souhlas nevyžaduje.

Smlouvy by měly pamatovat na veškeré možné situace a řešit společné jmění manželů nejen v průběhu manželství, ale pamatovat i na situace, kdy dojde k rozvodu nebo úmrtí. Jsme připraveni Vám v těchto záležitostech poradit a připravit smlouvu na míru Vaším požadavkům a potřebám.

24 Komentáře

 1. Jaroslav

  Dobrý den, chci si vzít svou partnerku, ale mám dluhy dokážete manželskou smlouvou jí před nimi uchránit? Dále bych potřeboval aby její majetek se nebral do SJM jde to zařídit? Děkuji za info

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Předmanželskou smlouvou lze řešit Vaši situaci a zajistit, že za svoje dluhy bude odpovídat svým majetkem a nikoliv majetkem manželky.

   Postup je následující – nejdříve se připraví návrh smlouvy – tj. osobní údaje, sepsání majetku a dluhů a komu co z toho náleží. Toto připraví naše kancelář po konzultaci s Vámi – stačí i online příprava není nutná osobní účast. Cena je pokud se nejedná o něco neobvykle složitého 4.000,-Kč.

   Pak se dohodne s notářem sepis dohody formou notářského zápisu a zápis dohody do registru vedeným notářskou komorou. Zápis je nutné provést, aby byla smlouva účinná vůči všem dalším osobám (exekutorům, insolvenčním správcům, státním orgánům, věřitelům). U notáře je nutná osobní účast a notáři se pak platí odměna podle výše majetku, který je v dohodě uveden. Příklad u majetku za 1 mil. Kč – 4.900 bez DPH za sepsání notářského návrhu, zápis do rejstříku za 200,-Kč. Pokud bude předmětem nemovitosti, tak ještě bude nutné udělat vklad do katastru nemovitostí, který je zpoplatněn 2.000,-Kč. Pokud tam žádný majetek nyní není, který by měl být uveden ve smlouvě, lze uzavřít dohodu i tak, že se bude týkat všech budoucích věcí bez uvedení konkrétní částky.

   S úctou

   Odpovědět
   • Anna

    Dobry den,

    muj budouci manzel nezodpovedne bere ruzne pujcky od nebankovnich instituci. Chci ochranit svuj majetek, staci predmanzelska smlouva?

    Diky

    Odpovědět
    • Petr Budzinski

     Dobrý den,

     v současné době, kdy ještě s partnerem nejste manželé, tak za jeho dluhy neodpovídáte.

     Máte-li v plánu uzavřít manželství, bylo by vhodné uzavřít předmanželskou smlouvu o manželském majetkovém režimu. Jednalo by se o režim oddělených jmění. V tomto režimu smí každý z manželů nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela. Pro veškerý majetek nabytý jedním z manželů za trvání manželství a pro veškeré dluhy vzniklé jednomu z manželů za trvání manželství platí, že se stanou výlučným vlastnictvím nebo dluhem toho z manželů, jehož jednáním byl majetek nabyt nebo vznikl dluh.

     Tato smlouva se sepisuje formou notářského zápisu a aby Vám zajistila ochranu majetku před věřiteli Vašeho budoucího manžela, je nutné, aby tato Smlouva byla zveřejněna v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (jedná se o seznam vedený Notářskou komorou ČR v elektronické podobě).

     V případě, že budete mít zájem o sepsání Smlouvy, můžeme Vám nabídnout sepsání.

     S úctou,

     Odpovědět
     • Monika

      Hezký den,

      s budoucím manželem žijeme v mém bytě, na který si splácím hypotéku.

      Veškeré větší výdaje týkající se bytu, financují sama.

      Jak zamezit, aby v manželství po čase neměl v případě rozvodu na byt jakykoliv nárok?

      Děkuji.

     • Petr Budzinski

      Dobrý den,

      Byt pokud byl ve Vašem vlastnictví před sňatkem, tak bude pořád Váš. Při vypořádání by se však řešilo kdo a jak přispěl finančně na tento majetek, opravy, rekonstrukce, platby apod. V takovém případě, aby nevznikly v budoucnu problémy doporučujeme uzavřít s manželem dohodu, kde se tyto problémy budou řešit. Plus samozřejmě platí, že je nutné, abyste si údaje o platbách pečlivě uschovávala a bylo zřejmé, že opravy šly z Vašich výlučných prostředků.

      V případě potřeby jsme Vám schopni návrh dohody připravit.

      S úctou

   • Olga

    Dobrý den chtěla jsem se zeptat, chtěla bych se podruhé vdát,ale jde mi o to aby dluhy co mi nechal bývalý manžel zůstaly jen mě a ne budoucímu manželovi. Aby po něm nešli exekutoři až se vezmeme nebo aby mu z účtu nevzali exekutoři penize co mu tam chodí.

    Předem moc děkuji

    Odpovědět
    • Petr Budzinski

     Dobrý den,

     Ve Vašem případě, většinou klientům z důvodu jistoty doporučujeme sepsat formou notářského zápisu zúžení společného jmění ke dni vzniku manželství a pak takovou smlouvu založit do veřejného rejstříku, která je závazná a veřejná tj. exekutor k ním musí přihlížet z úřední povinnosti.

     Pokud by Vás ještě něco zajímalo, tak jsme Vám k dispozici.

     S úctou

     Odpovědět
   • Elena

    Dobrý den, odešla jsem od manžela, nyní bydlím sama s dětmi a navštěvují mě manželovi exekutoři za dluh před manželstvím na což mám i důkazy. Je možné i nyní sepsat předmanželskou smlouvu? Zatím jsem žádala soud o svěření dětí do mé péče atd. Následně budu řešit rozvod manželství. Manžel je ochoten mi to podepsat. Návrh na rozvod podávám zároveň s žádostí o osvobození od poplatku za rozvod manželství, protože není v mých silách toto zaplatit. Lze to nějak řešit prosím? Děkuji za odpověď

    Odpovědět
    • Petr Budzinski

     Dobrý den,

     v první řadě je nutné zjistit, zda dluh manžela vznikl před 1.1.2014 nebo po tomto datu. Podle toho se použije zákonná úprava buď podle starého nebo nového občanského zákoníku.

     Pokud dluh vznikl po 1.1.2014, tak má věřitel právo uspokojit se ze SJM pouze „do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742“ (tzv. vypořádací podíl) tj. exekutor nemůže zpeněžit celý majetek v SJM, ale pouze část, která představuje podíl Vašeho manžela.

     Bohužel za současné situace dokud nebudete rozvedeni, tak není žádná jednoduchá možnost, jak návštěvám exekutora zabránit. Vy se můžete bránit v exekuci tím, že pokud dluh vznikl po 1.1.2014, tak je možné postihnout majetek pouze do výše vypořádacího podílu tj. podat návrh na zastavení exekuce, pokud by exekutor tuto hranici překročil, stejně tak se můžete bránit návrhem na vyloučení věci z exekuce a to u věcí, které nejsou součásti společného jmění například dary, věci, které jste měla ve vlastnictví před manželstvím, věci získané dědictvím. Jde tedy o jednání s konkrétním exekutorem v konkrétním řízení.

     V rámci rozvodu si pak můžete udělat i dohodu o vypořádání společného jmění, tj. dojde k reálnému rozdělení majetku a po rozvodu by Vás už exekutor neměl právo navštěvovat. Majetek by šlo rozdělit už nyní, ale stejně by se v exekučním řízení zkoumalo, zda a v jaké výši je tato dohoda účinná i v exekučním řízení tj. prakticky stejný postup jako u návrhu na částečné zastavení exekuce nebo vyloučení některých věcí z exekuce. Bohužel tato problematika je poměrně složitá a bez podrobností o případu nelze podat jednoduchou radu.

     S úctou

     Odpovědět
 2. Milan

  Dobrý den,
  a smlouva na oddělené SJM bez notářského zápisu a zápisu do registru by nestačila?

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   V této věci záleží na konkrétních okolnostech. Ideálně by bylo vhodné to probrat telefonicky. Obecně, pokud už mám nebo mi hrozí exekuce, tak k zápisu do notářského registru musí exekutor přihlížet ze zákona a je to jistější způsob, jak se vyhnout exekuci. Pokud mi exekuce nehrozí a chci mít vyřešeno jenom s ohledem na budoucí možné dluhy, tak stačí smlouva, ale pak je nutné každému, s kým něco uzavírám oznámit, že mám zúžené společné jmění.

   Hlavní rozdíl je v tom, že pokud je proveden zápis, tak nikdo nemůže tvrdit, že o této skutečnosti nevěděl, u smlouvy, která se nebude registrovat je ale nutné prokázat, že jste druhou stranu s touto smlouvou seznámil.

   S úctou

   Odpovědět
 3. Zdenka

  Dobrý den mám dotaz je možné uvést do předmanželské smlouvy podmínku že si nepreji ubytování problémových členů rodiny a v opačném případě mám nárok na nějaké odstupné při rozvodu dekuji

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Předmanželská smlouva slouží pro jiné účely, lze v ní rozšířit/zúžit společné jmění manželů, resp. úplně ho zrušit.

   Záležitost, o níž píšete, by se musela upravit v samostatné smlouvě.

   S pozdravem

   Odpovědět
 4. Milena

  Dobrý den, jak se řeší dědictví pokud máme předmanželskou smlouvu a máme každý své děti?
  Děkuji

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Pokud nemáte sepsanou závěť, bude se dědictví řídit podle zákonné posloupnosti, tzn. v první třídě dědiců budou dědit zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.

   Předmanželská smlouva na tom nic nemění, jen se nebude vypořádávat společné jmění manželů, protože žádné není, dědit se tedy bude výlučné jmění zemřelého manžela.

   S pozdravem

   Odpovědět
 5. Adam

  Dobrý den, budu si brát svou přítelkyni, máme dítě. Já vlastním několik nemovitostí a některé z nich splácím hypotékou. Dále mám v plánu kupovat dům a to vše hrazeno z mých finančních prostředků. Potřeboval bych poradit jak postavit předmanželskou smlouvu, abych někdy v budoucnu, kdyby se cokoliv přihodilo a žena se se mnou chtěla rozvést o vše nepřišel. Dále bych chtěl sepsat závěť kde chci uvést ženu a dceru popřípadě její rodinu jako dědice. Dá se to celé udělat nějak , aby to bylo celé pozotivně přijakto? Díky a hezký den

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Nemovitosti, které jste nabyl před uzavřením manželství, do společného jmění spadat nebudou. Píšete ale, že máte v plánu kupovat další nemovitost, ta už by do společného jmění zahrnuta byla. Doporučili bychom Vám sjednání tzv. režimu oddělených jmění, v takovém případě žádné společné jmění nevznikne a dále budete mít každý své výlučné jmění. Výhodou režimu oddělených jmění je rovněž to, že případné dluhy jednoho z manželů nelze vymáhat po tom druhém.

   Předmanželskou smlouvu můžeme připravit, zákon pro ni však vyžaduje formu notářského zápisu. Pokud byste měl zájem, domluvili bychom Vám následně termín podpisu u notáře. Smlouva je poté zapsána do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného notářskou komorou, což slouží jako ochrana proti třetím stranám, např. v případě exekuce apod.

   V případě závěti není forma notářského zápisu zákonem vyžadována, přesto bychom Vám ji doporučili, odpadá pak totiž povinnost podpisu před svědky a závěť je rovněž zapsána do evidence. Nelze ji pak např. ztratit či zničit.

   S pozdravem

   Odpovědět
 6. Alena

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Je nutná předmanželská smlouva, když vlastním dva byty? Po svatbě to automaticky bude patřit i manželovi? Děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Společné jmění manželů vzniká až okamžikem uzavření manželství a spadá do něj veškerý majetek (a také dluhy), nabyté za trvání manželství. Majetek nabytý před jeho uzavřením zůstane nadále ve Vašem výlučném vlastnictví.

   S pozdravem

   Odpovědět
 7. Ivana

  Dobrý den,
  Prosím potřebovala bych od Vás radu. Budu se vdávat v zahraničí (v Turecku) a s budoucím manželem bude sepisovat v predmanzelskou smlouvu.
  Moje otázka je když s budoucím manželem i beztak budeme žít pouze v Turecku je potřeba v ČR, sepisovat ještě neco dalsiho? Předem moc děkuji za Vasi odpověď.
  S přátelským pozdravem

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   pokud nebudete mít na území České republiky žádná majetek a nebudete zde vykonávat žádnou činnost, tak nám přijde úprava i podle českého práva nadbytečná. Pokud by tomu bylo však jinak tak doporučujeme uzavřit obdobnou dohodu i v České republice. Dohodu o zúžení SJM a notářský zápis Vám můžeme připravit.

   S úctou

   Odpovědět
 8. Jan

  Dobrý den.
  V červenci se chci ženit. Splácím již několik let bez problémů dva úvěry. Pokud bych díky nemoci či úmrtí nemohl splácet. Na koho přejde splácení? Mám dítě, kvůli kterému tyto úvěry mám. Děkuji.

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   V případě úmrtí by se úvěry staly součástí pozůstalosti a jejich splacení by připadlo jako součást dědictví Vašim dědicům (manželce, dětem). Dědicové však mohou dědictví např. odmítnout, nebo uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti, kdy zdědí dluhy pouze do výše nabytého majetku.

   S pozdravem

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...