info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Smlouva o spolupráci mezi podnikateli

V případě, že se podnikatelé rozhodnou, že budou vzájemně spolupracovat, tak by rovněž měli myslet i na uspořádání vzájemných práv a povinností.

Strany by si měly ve smlouvě určit druh a rozsah spolupráce, jednoznačně si určit odměnu za takovou spolupráci a její splatnost, dobu spolupráce, upravit si mlčenlivost a konkurenční doložku a sankce, pokud některé ze stran nedodá plnění, ke kterému se zavázala.

Smlouva je pak právně závazná a strany se mohou domáhat splnění povinností dle smlouvy. Velice často bývají takové smlouvy uzavírány příliš obecně nebo pouze v ústní formě a pak v případě sporu mezi stranami dochází k situacím, kdy si buď už strany přesně nepamatují na čem se dohodly nebo si obsah vykládají, tak jak jim zrovna vyhovuje. Proto u všech vztahů mezi podnikateli, kdy dochází k plnění, které není zanedbatelné nebo při kterém by mohlo dojít k zneužití důvěrných informací, doporučujeme uzavření písemné smlouvy, ve které budou jasně a precizně upravena práva a povinnosti mezi stranami a budou stanoveny sankce za porušení smlouvy.  

Smlouvu Vám připravíme na mírů ihned poté, co s Vámi probereme rozsah očekávaných práv a povinnosti mezi stranami.  Většinou je možné vše vyjasnit emailem, kdy Vám zašleme dotazy nebo krátkým telefonátem.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...