budzinski@klblegal.cz

+420 775 719 359

Vady díla nemovitostí, vady při opravách a stavbách nemovitostí

21. 6. 2022

Zhotovitel díla má povinnost provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a dále zajistit vše, co je k provedení díla potřeba.

Dílo má vady, pokud dílo neodpovídá smlouvě.

Jedná-li se o podstatnou vadu díla má objednatel právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady
  2. na odstranění vady opravou věci
  3. na slevu z kupní ceny
  4. odstoupení od smlouvy

Objednatel si může, kterou z výše uvedených možností chce využít. Oznámení se sděluje současně s oznámení vady. Vybranou možnost pak už není možné bez souhlasu zhotovitele měnit.

Pokud zhotovitel vadu neodstraní v přiměřené lhůtě může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel jako odborník má vždy navrhnout takový postup provedení díla, který zaručí základní vlastnosti věci a který splňuje odborně technické požadavky. Povinnost provést dílo s potřebnou péčí znamená, že zhotovitel musí postupovat způsobem, jakým se obvykle při provedení díla k tomu kvalifikovanými osobami postupuje.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Související články

Pojištění – právní pomoc

Pojištění – právní pomoc

Proč vyhledat právní pomoc v případě nespokojenosti s pojišťovnou? V případě uplatnění nároku na pojistné plnění vzniká konflikt zájmů mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištěný chce získat maximální prospěch z pojištění. Pojišťovna je podnikající osobou, jejíž zájem je...

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Odstranění a údržba dřevin na pozemku souseda

Je možné odstranit dřeviny, které rostou na sousedním pozemku a stíní nebo jinak zasahují na můj pozemek? Jedná se o častou otázku mezi sousedy, zvláště pokud nejsou vztahy mezi sousedy ideální nebo soused není k zastižení. Obecně nelze doporučit jednání svépomocí tj....

Další práva a doložky u kupní a darovací smlouvy

Další práva a doložky u kupní a darovací smlouvy

Při převodu nemovitostí je možné kromě věcných břemen sjednat i další doložky a upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby. Zástavní právo - obvykle se zřizuje ke zajištění pohledávky mezi stranami např. doplatek kupní ceny. Věřitel pak má možnost v případě, že...