info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Vady díla nemovitostí, vady při opravách a stavbách nemovitostí

Zhotovitel díla má povinnost provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a dále zajistit vše, co je k provedení díla potřeba.

Dílo má vady, pokud dílo neodpovídá smlouvě.

Jedná-li se o podstatnou vadu díla má objednatel právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady
  2. na odstranění vady opravou věci
  3. na slevu z kupní ceny
  4. odstoupení od smlouvy

Objednatel si může, kterou z výše uvedených možností chce využít. Oznámení se sděluje současně s oznámení vady. Vybranou možnost pak už není možné bez souhlasu zhotovitele měnit.

Pokud zhotovitel vadu neodstraní v přiměřené lhůtě může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel jako odborník má vždy navrhnout takový postup provedení díla, který zaručí základní vlastnosti věci a který splňuje odborně technické požadavky. Povinnost provést dílo s potřebnou péčí znamená, že zhotovitel musí postupovat způsobem, jakým se obvykle při provedení díla k tomu kvalifikovanými osobami postupuje.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *