Věcná břemena u kupní a darovací smlouvy

Strany si mohou při sepsání kupní nebo darovací smlouvy upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby. Jedním ze způsobu úpravy kupní nebo darovací smlouvy může být sjednání věcného břemene. Věcné břemeno může být sepsáno samostatně nebo společně s darovací či kupní smlouvou. Věcná břemena mohou být sjednána pouze ve smlouvě, kdy budou zavazovat pouze účastníky … Pokračování textu Věcná břemena u kupní a darovací smlouvy