info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Zajištění přístupu k nemovitosti

Kupující si zakoupili rekreační chatu. V kupní smlouvě bylo výslovně stanoveno, že stojí na cizím pozemku a je prodávána bez přístupové cesty.

Kupující po zakoupení stavby následně žádali soudy, aby jim byl zřízeno právo nezbytné cesty přes vedlejší pozemek, ale neuspěli.

Okresní soud i Krajský soud rozhodl, že kupující nemají právo na zřízení nezbytné cesty, protože si kupující nedostatek přístupu ke svému pozemku způsobili hrubou nedbalostí.  Kupující si dle soudů nepokusili zajistit přístup k nemovitosti ještě před jejím nabytím.

Spor se dostal až k Ústavnímu soudu, který ve svém rozhodnutí uvedl, že na jedné straně stojí právo stěžovatelů vlastnit majetek, tj. konkrétně jejich zájem na tom, aby mohli užívat své vlastnické právo k chatě v plném rozsahu. Na straně druhé ovšem má i vlastník sousedního pozemku právo vlastnit majetek, a tedy i právo nebýt rušen v držbě pozemku, přes který by cesta měla vést.

Podle Ústavního soudu však soudy nemohou rozhodovat bez ohledu na konkrétní okolnosti věci. Nadto uvedl, že nabytí nemovité věci bez spojení s veřejnou cestou nelze v České republice s ohledem na historický vývoj právní úpravy pozemkového vlastnictví považovat za projev hrubé nedbalosti. V tuzemských podmínkách jsou totiž v důsledku tohoto vývoje stavby stojící na cizím pozemku velmi častým jevem, a tak by stát neměl odpírat vlastníkům nemovitostí s nedostatečným přístupem ochranu vlastnického práva v podobě zřízení nezbytné cesty.

Podle názoru Ústavního soudu by potom mohlo být dosaženo spravedlivé rovnováhy určením odpovídající výše náhrady za zřízení práva cesty. Měly by být zohledněny veškeré relevantní okolnosti, jako jsou například okolnosti nabytí nemovitosti, způsob nabytí spoluvlastnických podílů či zejména ekonomické souvislosti věci, tj. právě skutečnost, že majetkoprávní vztahy k nemovitostem a okolním pozemkům mohly mít vliv na tržní cenu nemovitosti.

Z výše uvedeného je tak patrné, že přístup k nemovitosti lze vysoudit i v případě, že kupující věděl, že nemovitost nemá zajištěn přístup. Je však nutné být připraven, že v případě nedohody mezi vlastníky se může jednat o dlouhodobý soudní spor a náhrada za zřízení práva cesty nemusí být nejnižší. Proto doporučujeme, vždy i koupi nemovitost otázku přístupu řešit ještě před nákupem nemovitosti.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...