info@klbreal.cz

+420 775 719 359

KLB REAL

poskytuje právní služby v oblasti smluvního práva

 

Jsme tady, abychom Vám pomohli s veškerou přípravou a revizí smluvní dokumentace. Náš tým má bohaté zkušenosti s veškerými smluvními typy a je připraven Vám pomoci v každé fázi přípravy, revize a případného vymáhání smluvních ujednání. 

Právní služby poskytujeme kvalitně a cenově efektivně s důrazem na konkrétní požadavky klienta.

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...

Věcná břemena u kupní a darovací smlouvy

Věcná břemena u kupní a darovací smlouvy

Strany si mohou při sepsání kupní nebo darovací smlouvy upravit svá vzájemná práva dle svojí potřeby. Jedním ze způsobu úpravy kupní nebo darovací smlouvy může být sjednání věcného břemene. Věcné břemeno může být sepsáno samostatně nebo společně s darovací či kupní...

Základní práva společníka nebo akcionáře společnosti

Základní práva společníka nebo akcionáře společnosti

V níže uvedenému přehledu uvádíme základní práva společníka nebo akcionáře společnosti: podílet se na zisku společnosti (právo na dividendu) obdržet likvidační podíl při likvidaci společnosti požadovat zpětný odkup (výkup) akcií požadovat za akcie spravedlivou...

Co děláme

Příprava návrhů smluv a revize smluv

Chápeme, že každá smlouva je více než jen dokument; je to základ vašich obchodních a osobních vztahů. Ať už jde o obchodní dohody, nebo jakékoli jiné právní dokumenty, naše kancelář poskytuje komplexní služby, od prvotní konzultace až po konečné vypracování smlouvy.

Naším cílem je zajistit, aby každá smlouva byla jasná, právně nezpochybnitelná a přinášela vám jistotu a bezpečí. Věříme, že správně nastavené smluvní podmínky jsou klíčem k úspěšným a dlouhodobým vztahům.

Revize smluv - tento proces je nezbytný pro zajištění, že vaše smlouvy zůstávají aktuální, efektivní a v souladu s nejnovějšími právními normami a předpisy.

S důkladným právním přehledem a zkušenostmi prověřujeme každý aspekt vašich stávajících smluv. Naše cílená analýza odhalí potenciální rizika, slabiny a zastaralé klauzule, čímž vám poskytneme doporučení pro jejich zlepšení a aktualizaci. Ať už se jedná o obchodní smlouvy, pracovní dohody nebo jakékoli jiné smluvní dokumenty, náš tým je připraven zajistit, aby vaše smlouvy byly v souladu s vašimi aktuálními potřebami.

Řešení Sporů

Víme, že konflikty a spory jsou nevyhnutelnou součástí osobních i obchodních vztahů, a naším cílem je poskytovat efektivní a pragmatické řešení pro každý jedinečný případ.

Naše zkušenosti zahrnují širokou škálu sporů, od obchodních případů až po osobní a rodinné konflikty. Přistupujeme k nim s pečlivě promyšlenou strategií, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku pro naše klienty. Věříme v silu vyjednávání a mediaci jako efektivních nástrojů pro řešení sporů, ale jsme také připraveni zastupovat naše klienty v soudních řízeních, když je to nutné.

Náš tým se specializuje na individuální přístup, pečlivě posuzujeme každý případ, abychom porozuměli všem jeho aspektům. Klíčem k úspěšnému řešení sporů je detailní znalost právního rámce a hluboké pochopení specifik jednotlivých případů. S tímto přístupem se snažíme zajistit, aby byly vaše právní záležitosti vyřešeny co nejefektivněji a s minimálním stresem pro vás.

   

  Co od nás můžete očekávat?

  1. Odbornost a zkušenosti: máme odborné znalosti a zkušenosti v oblasti, ve které Vám poskytujeme právní služby.
  2. Komunikace: klienty průběžně informujeme o průběhu případu a o přístupu k řešení případu.
  3. Přiměřené ceny: advokátní služby poskytujeme za přiměřenou cenu a náklady na právní služby vykazujeme způsobem, aby byly pro klienta transparentní.
  4. Vysoká kvalita práce: naši práci vykonáváme přesně, efektivně a rychle.
  5. Proaktivita: klientům aktivně nabízíme alternativní řešení případů, které by mohly být pro klienta přínosnější a účinnější.
  6. Flexibilita: při jednání s klienty jsme flexibilní a schopni se přizpůsobit individuálním potřebám klienta.
  7. Rychlost reakce: na dotazy a potřeby klientů reagujeme rychle.
  8. Důvěrnost: vždy zajišťujeme maximální  důvěrnost a chráníme citlivé informace klienta

   

  Kolik Vás budou naše služby stát?

  Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti smluvního práva a pomohli mnoha klientům dosáhnout úspěšného výsledku v smluvních záležitostech. Naše práce je zaměřena na klienta, soustředíme se na budování vztahů s našimi klienty a porozumění jejich potřebám a cílům. Před zahájením poskytování právních služeb Vám sdělíme, co pro Vás můžeme udělat, v jakém časovém harmonogramu a vždy Vám bude sdělena sazba za poskytování právních služeb, včetně případné dohody o maximální výši odměny a způsobu informování o poskytovaných právních službách a jejich vyúčtování. 

  Klientům zajišťujeme osobní přístup a rychlou odezvu.
  Chápeme, že právní záležitosti mohou být složité a stresující. Proto se snažíme zjednodušit proces a minimalizovat stres pro naše klienty.