info@klbreal.cz

+420 775 719 359

KLB REAL

poskytuje právní služby v oblasti nemovitostí a společností

 

Poskytujeme právní servis v oblasti nemovitostí a společností. Zejména řešíme veškeré nemovitostní transakce, soudní spory týkajících se nemovitostí a společností.

Právní služby poskytujeme kvalitně a cenově efektivně s důrazem na konkrétní požadavky klienta.

NemovitostiSpolečnosti

O nás

KLB REAL SE ZAMĚŘUJE NA PRÁVNÍ SERVIS V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ.

ŘEŠÍME: 

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • vady nemovitostí
 • spory mezi společníky
 • vyvádění majetku ze společnosti
 • zastupování na valných hromadách
 • financování nemovitostí a společností

 

KOMU SLUŽBY POSKYTUJEME:

Našimi klienty jsou jak fyzické osoby, tak střední a větší společnosti, Každému z klientů jsme schopni nabídnout servis na míru, aby klient obdržel požadovanou službu přesně v rozsahu, který je pro něj nevhodnější, jak po finanční, tak po odborné stránce.

Co děláme

Nemovitostní právo

Prodej a koupě nemovitostí

Nákup a prodej nemovitostí zahrnuje značná rizika a vyžaduje zkušené poradce, kteří dokážou upozornit na oblasti, kde hrozí rizika, a jsou schopni připravit vhodná řešení. Naši právníci poskytují následující služby:

 

 • sepisování a vyjednávání kupních a prodejních smluv
 • právní posouzení a rozbory
 • due diligence
 • poradenství při procesu financování
 • zajištění úschov
Podnikatelské pronájmy

Zastupujeme nájemce, pronajímatele a správce nemovitostí ve všech typech pronájmů, včetně maloobchodních pronájmů, kancelářských pronájmů, obchodních center, průmyslových a skladových prostor, lékařských ordinací a pozemků.

Mezi naše služby patří:

 • sepisování a vyjednávání nájemních a podnájemních smluv
 • asistence při due diligence a analýzách pronajímaných nemovitostí
 • příprava formulářových pronájmů a úprava formulářových leasingů
 • příprava dopisů a výzev nájemcům
 • poradenství v souvislosti s vyklizením nemovitostí

 

Výstavba nemovitostí

V souvislosti s výstavbou nových budov, modernizací nebo přestavbou naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání dokumentace
 • změnu a vymáhání developerských a stavebních smluv
 • přípravu dohod mezi vlastníky, architekty, stavebními inženýry, generálními dodavateli, subdodavateli
Financování nemovitostí

Zastupujeme dlužníky a věřitele v mnoha typech jednání o financování, včetně úvěrů na pořízení nemovitosti, stavebních a developerských úvěrů, převzetí a trvalého financování a zpětných úvěrů prodávajících.

Naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání a sepisování úvěrových dokumentů
 • přípravy směnek, ručitelských smluv, zajišťovacích smluv, záruk, zajištění leasingu
 • přezkoumání a analýzy vlastnického práva a nabývacích titulů
 • zastupování klientů při vyřizování úvěrů, restrukturalizacích a úpravách úvěrů
Správa nemovitostí

Zastupujeme vlastníky a správcovské společnosti při provozu a správě nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 • vyjednávání a sepisování smluv o správě
 • výklad a vymáhání nájemních smluv
 • zastupování při sporech týkajících se údržby společných prostor

 

Věcná břemena a jiná zatížení

Zastupujeme vlastníky pozemků a další zainteresované strany při udělování práv a omezení nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 

 • přípravu a sepis smluv
 • sjednávání věcných břemen
 • sepisování dohod mezi spoluvlastníky a sousedy
Pronájmy, nájmy, leasing nemovitostí

Zastupujeme pronajímatele a developery, stejně jako nájemníky, ve všech oblastech práva pronajímatelů a nájemníků.

Klientům poskytujeme následující služby:

 • vyklizení nájemníků
 • řešení sporů týkajících se porušení ujednání o placení nájemného
 • jednání ve sporech o ​správu a ​udržování nemovitostí
 • zastupování ve sporech o vrácení kaucí

 

Řešení sporů, litigace, mediace, rozhodčí řízení

Zastupujeme klienty v následujících soudních sporech:

 • neplacení nájemného
 • ​​neplnění závazků
 • exekucích
 • vystěhování
 • stavebních vad
 • sporů o provizi makléře
 • porušení povinnosti svěřenského správce
 • žaloby o náhradu škody
 • žaloby o náhradu škody týkající se vlastnictví
 • správních řízeních

Jsme zkušení realitní právníci, kteří se v případě potřeby zabývají mediacemi, arbitrážemi a soudními procesy.

Společnosti

Nákup a prodej společností

Provádíme klienty procesem nákupu a prodeje podniků. Ať už uvažujete o prodeji celé společnosti nebo některé z jejích divizí, aktiv, akcií nebo členských podílů, nebo pokud se chystáte sloučit nebo získat jiný subjekt.

Naše služby zahrnují:

 • due diligence
 • sepis a strukturování kupních smluv
 • účast na jednáních
 • zastupování při soudních sporech

 

Spory mezi společníky, akcionáři, konkurencí

Společné podnikání často přináší vysoké riziko různých typů právních sporů.

Obchodní spory zahrnují nejen spory mezi podniky, ale také vnitřní spory mezi společníky, akcionáři nebo jinými stranami v rámci společnosti. Nejsou-li tyto spory řešeny správně a včas, mohou se stát extrémně nákladnými a mohou vést až zániku podnikání.

Naši právníci řeší externí a interní obchodní spory, včetně následujících:

 • Spory mezi společníky, akcionáři
 • Nekalé obchodní praktiky
 • Obchodní podvody / zpronevěry
 • Soudní zrušení podnikatelských subjektů
 • Spory a managementem 
 • Porušení svěřenské povinnosti

 

Korporátní struktura

Struktura realitní a obchodní transakce je zásadní pro zachování očekávání a zájmů všech zúčastněných stran, od developerů po akciové investory nebo vlastníky.

V této oblasti nabízíme širokou škálu služeb:

 • pomoc při strukturování developerských a investičních subjektů
 • sepisování podnikatelských záměrů

Máme rozsáhlé zkušenosti se značnou řadou možností výběru subjektů, včetně společných podniků, komanditních společností, společností s ručením omezeným a jiných korporací. Každý z těchto subjektů má mnoho variant pro řízení odlišných finančních, provozních a daňových cílů. Tyto varianty je třeba pečlivě zvážit, aby se předešlo budoucím sporům.

Náš Tým KLB REAL

Mgr. Petr Budzinski

Mgr. Petr Budzinski

Petr je zkušený právník s 20 letou praxí a rovněž insolvenční správce. Je rovněž zakládajícím společníkem společnosti KLB Legal. Petr se specializuje na individuální poradenství klientům s cílem najít nejlepší řešení pro konkrétní případ.

Mgr. et Mgr. Alena Škrábková

Mgr. et Mgr. Alena Škrábková

Alena, se specializuje na transakční právní záležitosti s více než 12 letou právní zkušeností s poradenstvím vlastníkům malých podniků a velkým korporacím v oblasti nemovitostí, obchodních a korporátních transakcí. Za dobu své praxe již sepsala a provedla stovky nemovitostních transakcí.  

Aleš Hradečný

Aleš Hradečný

Aleš pracuje na nemovitostních projektech v naší firmě už více než 3 roky. Za tuto dobu provedl stovky jednodušších a středně složitých transakcí a jeho práce se vyznačuje pečlivostí s důrazem na právní čistotu řešeného problému.

Historie firmy

Jsme součásti KLB Legal

Advokátní kancelář KLB Legal založili v roce 2012 advokáti David Kuboň, Vojtěch Láska a Petr Budzinski. David a Vojtěch měli za sebou mnoho let praxe pro mezinárodní advokátní kanceláře a přední české investiční banky, Petr byl špičkovým litigačním advokátem se zkušenostmi s realitním trhem, krizovým managementem. 

KLB Legal je členem mezinárodních organizací Global Justice Network a League of Lawyers. Spolupracujeme tak s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy, Asie a v USA. Máme zkušenosti s komplikovanými transakcemi s mezinárodním přesahem.

Tým KLB Legal

Kolik Vás budou naše služby stát?

První poradu klientovi neúčtujeme. Na první poradě, která může být osobní, telefonická, emailová, si vyjasníme co má být předmětem právních služeb, jaké kroky je nutné učinit a jaké informace je ještě nutné dodat. Rovněž od nás uslyšíte časový harmonogram, odhad práce a cenu za naše služby, takže se můžete v klidu rozhodnout, zda naše služby využije či nikoliv.