budzinski@klblegal.cz

+420 775 719 359

KLB REAL

poskytuje právní služby v oblasti nemovitostí, společností a pojištění

 

Zejména řešíme veškeré nemovitostní transakce, soudní spory týkajících se nemovitostí, společností a pojištění.

Právní služby poskytujeme kvalitně a cenově efektivně s důrazem na konkrétní požadavky klienta.

NemovitostiSpolečnosti

Co děláme

Nemovitostní právo

Prodej a koupě nemovitostí

Nákup a prodej nemovitostí zahrnuje značná rizika a vyžaduje zkušené poradce, kteří dokážou upozornit na oblasti, kde hrozí rizika, a jsou schopni připravit vhodná řešení. Naši právníci poskytují následující služby:

 

 • sepisování a vyjednávání kupních a prodejních smluv
 • právní posouzení a rozbory
 • due diligence
 • poradenství při procesu financování
 • zajištění úschov
Podnikatelské pronájmy

Zastupujeme nájemce, pronajímatele a správce nemovitostí ve všech typech pronájmů, včetně maloobchodních pronájmů, kancelářských pronájmů, obchodních center, průmyslových a skladových prostor, lékařských ordinací a pozemků.

Mezi naše služby patří:

 • sepisování a vyjednávání nájemních a podnájemních smluv
 • asistence při due diligence a analýzách pronajímaných nemovitostí
 • příprava formulářových pronájmů a úprava formulářových leasingů
 • příprava dopisů a výzev nájemcům
 • poradenství v souvislosti s vyklizením nemovitostí

 

Výstavba nemovitostí

V souvislosti s výstavbou nových budov, modernizací nebo přestavbou naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání dokumentace
 • změnu a vymáhání developerských a stavebních smluv
 • přípravu dohod mezi vlastníky, architekty, stavebními inženýry, generálními dodavateli, subdodavateli
Financování nemovitostí

Zastupujeme dlužníky a věřitele v mnoha typech jednání o financování, včetně úvěrů na pořízení nemovitosti, stavebních a developerských úvěrů, převzetí a trvalého financování a zpětných úvěrů prodávajících.

Naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání a sepisování úvěrových dokumentů
 • přípravy směnek, ručitelských smluv, zajišťovacích smluv, záruk, zajištění leasingu
 • přezkoumání a analýzy vlastnického práva a nabývacích titulů
 • zastupování klientů při vyřizování úvěrů, restrukturalizacích a úpravách úvěrů
Správa nemovitostí

Zastupujeme vlastníky a správcovské společnosti při provozu a správě nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 • vyjednávání a sepisování smluv o správě
 • výklad a vymáhání nájemních smluv
 • zastupování při sporech týkajících se údržby společných prostor

 

Věcná břemena a jiná zatížení

Zastupujeme vlastníky pozemků a další zainteresované strany při udělování práv a omezení nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 

 • přípravu a sepis smluv
 • sjednávání věcných břemen
 • sepisování dohod mezi spoluvlastníky a sousedy
Pronájmy, nájmy, leasing nemovitostí

Zastupujeme pronajímatele a developery, stejně jako nájemníky, ve všech oblastech práva pronajímatelů a nájemníků.

Klientům poskytujeme následující služby:

 • vyklizení nájemníků
 • řešení sporů týkajících se porušení ujednání o placení nájemného
 • jednání ve sporech o ​správu a ​udržování nemovitostí
 • zastupování ve sporech o vrácení kaucí

 

Řešení sporů, litigace, mediace, rozhodčí řízení

Zastupujeme klienty v následujících soudních sporech:

 • neplacení nájemného
 • ​​neplnění závazků
 • exekucích
 • vystěhování
 • stavebních vad
 • sporů o provizi makléře
 • porušení povinnosti svěřenského správce
 • žaloby o náhradu škody
 • žaloby o náhradu škody týkající se vlastnictví
 • správních řízeních

Jsme zkušení realitní právníci, kteří se v případě potřeby zabývají mediacemi, arbitrážemi a soudními procesy.

Společnosti

Nákup a prodej společností

Provádíme klienty procesem nákupu a prodeje podniků. Ať už uvažujete o prodeji celé společnosti nebo některé z jejích divizí, aktiv, akcií nebo členských podílů, nebo pokud se chystáte sloučit nebo získat jiný subjekt.

Naše služby zahrnují:

 • due diligence
 • sepis a strukturování kupních smluv
 • účast na jednáních
 • zastupování při soudních sporech

 

Spory mezi společníky, akcionáři, konkurencí

Společné podnikání často přináší vysoké riziko různých typů právních sporů.

Obchodní spory zahrnují nejen spory mezi podniky, ale také vnitřní spory mezi společníky, akcionáři nebo jinými stranami v rámci společnosti. Nejsou-li tyto spory řešeny správně a včas, mohou se stát extrémně nákladnými a mohou vést až zániku podnikání.

Naši právníci řeší externí a interní obchodní spory, včetně následujících:

 • Spory mezi společníky, akcionáři
 • Nekalé obchodní praktiky
 • Obchodní podvody / zpronevěry
 • Soudní zrušení podnikatelských subjektů
 • Spory a managementem 
 • Porušení svěřenské povinnosti

 

Korporátní struktura

Struktura realitní a obchodní transakce je zásadní pro zachování očekávání a zájmů všech zúčastněných stran, od developerů po akciové investory nebo vlastníky.

V této oblasti nabízíme širokou škálu služeb:

 • pomoc při strukturování developerských a investičních subjektů
 • sepisování podnikatelských záměrů

Máme rozsáhlé zkušenosti se značnou řadou možností výběru subjektů, včetně společných podniků, komanditních společností, společností s ručením omezeným a jiných korporací. Každý z těchto subjektů má mnoho variant pro řízení odlišných finančních, provozních a daňových cílů. Tyto varianty je třeba pečlivě zvážit, aby se předešlo budoucím sporům.

Historie firmy

Jsme součásti KLB Legal

Advokátní kancelář KLB Legal založili v roce 2012 advokáti David Kuboň, Vojtěch Láska a Petr Budzinski. David a Vojtěch měli za sebou mnoho let praxe pro mezinárodní advokátní kanceláře a přední české investiční banky, Petr byl špičkovým litigačním advokátem se zkušenostmi s realitním trhem, krizovým managementem. 

KLB Legal je členem mezinárodních organizací Global Justice Network a League of Lawyers. Spolupracujeme tak s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy, Asie a v USA. Máme zkušenosti s komplikovanými transakcemi s mezinárodním přesahem.

Výběr referenčních případů

Nemovitostní právo

 • Zastoupení kupujícího – administrativní a výrobní areál Praha 9 – kupní cena 215.000.000,-Kč
 • Poradenství při nákupu Vily Brno – architektonická památka a následná rekonstrukce budovy
 • Zajištění odkupu souvisejících pozemku v okolí zámku – Mladá Boleslav
 • Nákup administrativní nemovitosti Praha 2 hodnota nemovitosti 120.000.000,-Kč
 • Poradenství při umístnění reklamních zařízení na budově Praha
 • Prodej a následné rozdělení a rozprodej výrobního areálu Šumperk
 • Právní poradenství nákup pozemků v hodnotě 90.000.000,-Kč Praha 9 a následný pronájem pozemků
 • Zajištění poradenství při nákupu administrativní budovy Praha 4 – kupní cena 164.000.000,-Kč
 • V roce 2022 sepsáno více jak 50 kupních, darovacích smluv, včetně zřízení věcných břemen pro nepodnikatele
 • Prodej zámku okres Tábor
 • Poradenství při nákupu a rekonstrukci budovy Praha – Vinohrady
 • Nákup administrativní budovy Praha 5
 • Prodej nemovitostí v konkurzním nebo exekučním řízení, celková hodnota nemovitostí k roku 2022 převyšovala 2 mld. Kč
 • Nákupy samostatných bytových jednotek – Praha – Západ, Praha 1, Praha 4, Praha 5 jak pro podnikatelské tak nepodnikatelské účely
 • Vyklizení nebytových prostor Praha Olšany
 • Prodej práva stavby Ostrava
 • Poradenství při nákupu pohledávek zajištěných nemovitostmi a zajištění jejich následného prodeje celá ČR, objem posuzovaných pohledávek řádově přesahující 10 mld. Kč

Společnosti

 • Posouzení předmětů valných hromad a výpočet možností vyplacení dividend
 • Účast a zastoupení akcionářů na valných hromadách regulovaných subjektů a příprava podkladů
 • Žaloby a zastoupení před soudem ve sporech mezi společníky, akcionáři a vedením společností o náhradu škody způsobené společnosti v celkové hodnotě přes 300 mil. Kč.
 • Zastoupení akcionářů při vytěsnění majoritním akcionářem např. O2, CETIN, Unipetrol a další
 • Uzavření smíru mezi akcionáři významné výrobní společnosti v automobilovém průmyslu
 • Příprava akcionářských dohod u developerských projektů Praha
 • Likvidace společností – k roku 2022 více jak 150 úspěšně dokončených likvidací
 • Příprava reorganizačního plánu společnosti v papírenském průmyslu
 • Zastoupení v průběhu konkurzního řízení, a to jak poradenství před podáním návrhu, tak rovněž zastupování věřitelů v průběhu konkurzního řízení
 • Due diligence družstevních záložen
 • Posouzení investice do start-up – prodej léků
 • Posouzení investice do společnosti regulované ČNB – poskytování spotřebitelských půjček

Kolik Vás budou naše služby stát?

Před zahájením poskytování právních služeb Vám sdělíme, co pro Vás můžeme udělat, v jakém časovém harmonogramu a vždy Vám bude sdělena sazba za poskytování právních služeb, včetně případné dohody o maximální výši odměny a způsobu informování o poskytovaných právních službách a jejich vyúčtování.