info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Darovací smlouva

Základní náležitosti darovací smlouvy

Občanský zákoník stanovuje jako jednu ze základních náležitostí darovací u nemovité věci požadavek na písemnou formu této smlouvy.

Mezi zákonné náležitosti kupní smlouvy tedy patří označení smluvních stran, kterými jsou kupující a prodávající a to včetně uvedení rodných čísel účastníků (z důvodu zápisu do katastru nemovitostí).

Dále je třeba nemovitost náležitě identifikovat, tedy označit tak, jak je evidována v katastru nemovitostí, včetně součásti, příslušenství, faktických a právních vad.

Nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

V případě, že se převádí vlastnické právo k nemovitosti, které se povinně zapisuje do veřejného seznamu (katastr nemovitostí), nabývá se věc do vlastnictví až zápisem do takového seznamu, u nemovitostí tedy provedením vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí.

Darovací smlouva je přílohou takového návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Předkládá se pouze jedno vyhotovení darovací smlouvy, na kterém musí být úředně ověřeny podpisy účastníků.

Formulář návrhu na vklad nemusí na rozdíl od darovací smlouvy obsahovat úředně ověřený podpis navrhovatele. Pokud se ovšem navrhovatel nechává zastupovat, tak podpis navrhovatele musí být na udělené plné moci úředně ověřen.

Darovací smlouva byt

V případě darovací smlouvy na byt je nutné řádně určit předmět prodeje. V darovací smlouvě je nutné rovněž podrobně uvést jak spoluvlastnické podíly na společných částech domu, spoluvlastnické podíly na jednotkách, které jsou ve vlastnictví všech spoluvlastníků a rovněž spoluvlastnický podíl na pozemku. Tyto údaje nebývají uvedeny na jednom listu vlastnictví a je nutné zkontrolovat, že darovací smlouvou skutečně darujeme vše co s bytem souvisí.

Odvolání daru

Byla-li darovací smlouva uzavřena před 1.1.2014, je nutné nárok na vrácení daru posuzovat podle zákona č. 40/1964 Sb., tj. podle starého občanského zákoníku. A to i tehdy pokud k „nemravnému“ chování obdarovaného došlo až po 1.1.2014.

Starý občanský zákoník umožňoval dárci domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Nový občanský zákoník umožňuje a rozšiřuje možnosti odvolání daru. A to odvolání daru pro nouzi dárce nebo odvolání daru pro nevděk obdarovaného.

Daň při darování

Od daně darovací jsou historicky osvobozeni příbuzní v řadě přímé i vedlejší (synové, dcery, vnoučata apod.). Je však nutné upozornit, že i když je dar osvobozen, tak v případě, že jeho hodnota převyšuje částku 5 mil. Kč. je nutné tuto skutečnost oznámit příslušnému Finančnímu úřadu.

Darování části nemovitosti

Za současné právní úpravy rovněž není problém darovací smlouvou darovat pouze část nemovitosti a část nemovitosti si ponechat nebo pokud vlastníte například 1/2 nemovitosti, tak převést tuto 1/2 nemovitosti na obdarované nebo více obdarovaných.

Příprava darovací smlouvy

Pokud chcete mít smlouvu na míru nebo nechcete trávit čas jejím vyplňováním a doplňováním, napište nám nebo nám zavolejte. Projednáme Vaši představu a poradíme, co by bylo vhodné do smlouvy doplnit. Rovněž Vám připravíme návrh zápisu nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

Ušetříte tak čas, který můžete věnovat jiným činnostem a budete mít jistotu, že budou řešeny i komplikovanější situace.

Věcné břemeno v darovací smlouvě

Obvykle se společně s darování rovněž upravují vztahy mezi dárcem a obdarovaným formou zřízeních věcných břemen. Stručný popis takových věcných břemen najdete v našem článku. Kromě věcných břemen, lze uvažovat i o některých dalších smluvních doložkách, které uvádíme v našem dalším článku.

Cena za sepsání a přípravu darovací smlouvy

Cena se odvíjí od požadavků klienta a složitosti darovací smlouvy. Cenu si vždy předem po prvním jednání odsouhlasíme, a dokud nebude odsouhlasena cena, tak Vám nebudeme nic účtování. Cena začíná od 5.000,-Kč bez DPH za jednoduchou darovací smlouvu a sepsání návrhu podání do katastru nemovitostí.

Dotazy klientů:

Je možné prodat darovanou nemovitost?

Obecně je možné nakládat s darovanou nemovitosti jakkoliv, obdarovaný je vlastníkem se všemi právy a povinnostmi, které s vlastnictvím souvisí. Darovací smlouva však může obsahovat určitá omezení, a proto je vhodné, vždy zkontrolovat i text předmětné darovací smlouvy. Rovněž je nutné dbát, aby nedošlo k naplnění podmínky pro odvolání daru viz. např. pokud by převodem došlo k porušení dobrých mravů.

Je možné vrácení daru?

Obdarovaný může od smlouvy odstoupit a dar vrátit, zejména pokud dárce daruje vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nebo v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil.

Je možné darovací smlouvu napadnout neplatností?

Ano, darovací smlouva může být shledána absolutně nebo relativně neplatnou. Jedná se ovšem o velice širokou oblast a každý případ by měl být individuálně posouzen. Případy, kdy je nutné darování pečlivě zvažovat jsou zejména situace, kdy jedna ze stran je v insolvenci, exekuci apod.

Je možné darovat nemovitost do SJM?

Ano, darování je možné i do SJM.

Lze darovat nemovitost i nezletilému?

Ano je to možné, ale u většiny případů bude nutné, aby před vkladem do katastru nemovitostí schválit tento právní úkon opatrovnický soud, zejména u darování mezi rodiči a nezletilým. Je to z důvodu, že s vlastnictvím nemovitostí přecházejí i povinnosti a je tak nutné, aby bylo nestranně rozhodnuto, že darování je v zájmu nezletilého.

Je možné darovat nemovitost se zástavním právem?

Obecně ano, ale je vždy nutné zkontrolovat zástavní smlouvu. Velice často se v zástavní smlouvě stanovuje, že převod je možný pouze se souhlasem zástavního věřitele a jsou stanoveny např. smluvní pokuty za porušení této smluvní povinnosti.

10 Komentáře

 1. Vladimír J

  Dobrý den, jsme manželé – vlastníci RD (kde stále bydlíme), který bychom chtěli darovat nebo prodat naší vnučce (19let) , která má uvedené bydliště s námi i když zde nebydlí. Naším úmyslem je vyřadit naší jedinou dceru z možnosti dědictví (osobní důvody). Prosím o informace s jakými náklady je třeba cca počítat. Děkuji,

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   cena se odvíjí od složitosti smlouvy, při jednoduché darovací smlouvě je cena 5.000,-Kč za darovací smlouvu a sepsání návrhu na katastr. Na katastru je pak nutné zaplatit správní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

   S úctou

   Odpovědět
   • Monika

    Byt darovala matka svym derem a zemrela a ted si na ten byt delaj narok i vnuci se kterymi se nestykaj.Maji nejaka prava??Nemohla snad matka napsat darovaci sml.svuj byt komu chce a tak je to platné??dekuji za odpoved.

    Odpovědět
    • Petr Budzinski

     Dobrý den,

     v daném případě nevidíme žádný důvod, pro který by nemohla matka svůj byt darovat svým dětem, podle toho jak uzná za vhodné.

     S úctou

     Odpovědět
 2. Alena B

  Dobrý den,chtěla bych darovat byt v osobním vlastnictví synovi s věcným břemenem ,ale nechci mu blokovat v případě našeno ev.horšího zdravotního stavu možnost bydlení.Je možné v tomto případě,že by nám syn sehnal odpovídající jiné bydlení a tím by mohl pokud s výběrem souhlasit aby mohl byt využívat?Děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Takto upravit obsah věcného břemene není problém. Je však nutné dohodnout způsob udělení souhlasu s adekvátním bydlením. Nejjednodušším způsobem je vázat adekvátní bydlení na Váš souhlas, pokud by syn s takovým řešením nesouhlasil, pak je další varianta a to přesně popsat co musí adekvátní bytová náhrada splňovat např. velikost obytné plochy, podlaží, stav vnitřního vybavení, lokalita, cena za služby apod.

   Cena za sepsání jednoduché smlouvy o věcném břemeni a darovací smlouvy, včetně návrhu do katastru nemovitostí, začíná na částce 5.000,-Kč.

   S úctou

   Odpovědět
 3. Karel

  Dobrý den,
  rád bych Vás požádal o cenovou nabídku na vypracování smlouvy pro vznik věcného břemena. Detaily:

  1) Bude se jednat o věcné břemeno na užívání samostatné stavby (viz screenshot v příloze).
  2) Věcné břemeno by mělo být postaveno tak, aby:
  * danou stavbu jsem mohl používat jak pro soukromé účely, tak i případné podnikání. Jedná se o dílnu, kde není vyloučeno její možné využití v rámci řemeslné živnosti.
  * k dané stavbě jsem měl umožněn přístup jízdou (pro možnost nakládku/vykládku materiálu) a chůzí (viz screenshot v příloze).
  * danou stavbu jsem mohl používat doživotně bez jakéhokoliv nájmu či jiných poplatků (vyjma elektriky – viz další bod).
  * daná stavba mohla být napájena elektrickým proudem z objektu (rodinný dům). Elektřina bude placena vlastníkovi objektu dle reálné spotřeby na samostatném elektroměru pro dílnu + budu platit polovinu souvisejících poplatků za elektřinu.

  Dále je možné, že bych Vaše služby využil pro sepsání ještě druhé smlouvy k věcnému břemeni pro možnost napojení kanalizace z budovy do kanalizace budovy na vedlejším pozemku. Bude mít tato druhá smlouva vliv na výslednou cenu?

  Děkuji za nabídku. S pozdravem

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   se zřízením věcného břemene v tomto rozsahu Vám rádi pomůžeme. S ohledem na tvar pozemků u věcného břemene chůze a jízdy si nemyslíme, že bude nutné dělat geometrický plán s přesným zaměřením věcného břemene, který by věc prodražil.

   U druhé smlouvy je sice jiný vlastník, takže budeme muset udělat dvě samostatné smlouvy, ale na druhou smlouvu Vám dáme slevu 50%.

   S úctou

   Odpovědět
 4. Anna

  Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat zda jde darovat dum na kterem je zastavni pravo a zakaz zcizeni, dekuji

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   zcizením se rozumí jakákoliv změna ve vlastnickém právu. Zákaz zcizení se tedy týká i možnosti darovat někomu nemovitost, u které je sjednán zákaz zcizení. V daném případě je nutné zkontrolovat smlouvu o zákazu zcizení a podívat na konkrétní podmínky, které jsou ve smlouvě uvedeny. Následně, pokud smlouva nemá žádné výjimky pro zákaz zcizení, tak nezbývá nic jiného než požádat osobu, v jejíž prospěch byl zákaz zcizení zřízen, o úpravu smluvní dokumentace a udělení souhlasu s darováním.

   S úctou

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *