info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Darovací smlouva: Co potřebujete vědět 

Darovací smlouva:

Darování se sice jeví jako jednoduchý způsob, jak například převést majetek na své děti, ale má svá úskalí. Především je nutné si uvědomit, že darování není jednoduché vzít zpět nebo zrušit. Zároveň je nutné počítat, že situace dárce a obdarovaného se může po několika měsících nebo letech změnit. Je proto nutné velice pečlivě probrat, již při sepisování darovací smlouvy, možné budoucí problémy a nastavit darovací smlouvu, tak aby fungovala dlouhodobě ke spokojenosti, jak obdarovaného, tak i dárce.

Zejména u darování nemovitostí se velice často objeví následující problémy – obdarovaný chce nemovitost prodat, obdarovaný má problémy s exekucí nebo dluhy a hrozí exekuce daru, obdarovaný už nechce dále sdílet nemovitost s dárcem, obdarovaný se s dárcem nejsou schopni dohodnout na nutných opravách darované nemovitostí nebo na její správě apod.

Darovací smlouva k nemovitostem musí být sepsána v písemné formě a proto i v této formě se musí upravit všechny aspekty darovací smlouvy již při jejím sepisu. Není tedy možné, aby zpětně například strany tvrdily, že se na něčem dohodly ústně, a že si něco slíbili, ale do smlouvy to nenapsali. Co není ve smlouvě popsáno, tak jako by nebylo.

Co obsahuje darovací smlouva

 • Jasná identifikace stran: Důkladná identifikace dárce a obdarovaného včetně dalších údajů, jako jsou rodná čísla a adresy, pomáhá vyhnout se pozdějším nedorozuměním a zajišťuje, že smlouva splňuje veškeré právní požadavky.
 • Podrobný popis nemovitosti: Detailní popis darované nemovitosti, včetně veškerých charakteristik, příslušenství a případných omezení, je klíčový pro budoucí využívání a právní zajištění majetku.

Zabezpečení převodu vlastnictví

 • Registrace v katastru nemovitostí: Darovací smlouva musí být zapsána do katastru nemovitostí, aby byla účinná, a aby majetková práva dárce a obdarovaného byla chráněna vůči všem. Tento krok je zásadní pro dokončení procesu darování.

Darování bytu:

 • Kompletní Identifikace: Při darování bytu je důležité pečlivě identifikovat vlastnictví bytu včetně příslušných částí domu a dalších společných prostor. To zabraňuje budoucím komplikacím a zajišťuje, že smlouva je co nejkomplexnější.

Věcná břemena a další záležitosti

 • Komplexní přístup: Darování nemovitostí může být doprovázeno různými podmínkami, jako jsou věcná břemena nebo omezení využívání. Je důležité zvážit všechny aspekty a zabezpečit, aby byla vaše smlouva sestavena co nejkompletněji.
 • Věcná břemena: Mezi nejčastější věcná břemena patří – Služebnost užívání bytu – Právo volné dispozice s částmi domu – Služebnost inženýrské sítě – Právo opory cizí stavby – Služebnost okapu – Právo na vodu Služebnost stezky a cesty Výměnek.
 • Další ujednání: Občanský zákoník umožňuje, aby si strany sjednaly prakticky jakékoliv dohody ohledně darování a je vždy na konkrétní situaci, co strany chtějí ve smlouvě upravit nebo ujednat. Pro přípravu darovací smlouvy nám stačí popis, toho co si představujete ve smlouvě upravit a my Vám navrhneme vhodnou úpravu, tak aby byla v souladu se zákonem.

Nabídka pomoci:

Příprava darovací smlouvy může být složitá, a proto naše advokátní kancelář nabízí profesionální právní poradenství a pomoc s veškerými potřebnými kroky pro zajištění platnosti a zákonnosti darování nemovitostí. S námi budete mít jistotu, že váš majetek je v dobrých rukou a že celý proces proběhne hladce a bez problémů.

Cena za sepsání a přípravu darovací smlouvy

Cena se odvíjí od požadavků klienta a složitosti darovací smlouvy. Cenu si vždy předem po prvním jednání odsouhlasíme, a dokud nebude odsouhlasena cena, tak Vám nebudeme nic účtování.

Dotazy klientů:

Je možné prodat darovanou nemovitost?

Obecně je možné nakládat s darovanou nemovitosti jakkoliv, obdarovaný je vlastníkem se všemi právy a povinnostmi, které s vlastnictvím souvisí. Darovací smlouva však může obsahovat určitá omezení, a proto je vhodné, vždy zkontrolovat i text předmětné darovací smlouvy. Rovněž je nutné dbát, aby nedošlo k naplnění podmínky pro odvolání daru viz. např. pokud by převodem došlo k porušení dobrých mravů.

Je možné vrácení daru?

Obdarovaný může od smlouvy odstoupit a dar vrátit, zejména pokud dárce daruje vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nebo v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil.

Je možné darovací smlouvu napadnout neplatností?

Ano, darovací smlouva může být shledána absolutně nebo relativně neplatnou. Jedná se ovšem o velice širokou oblast a každý případ by měl být individuálně posouzen. Případy, kdy je nutné darování pečlivě zvažovat jsou zejména situace, kdy jedna ze stran je v insolvenci, exekuci apod.

Je možné darovat nemovitost do SJM?

Ano, darování je možné i do SJM.

Lze darovat nemovitost i nezletilému?

Ano je to možné, ale u většiny případů bude nutné, aby před vkladem do katastru nemovitostí schválit tento právní úkon opatrovnický soud, zejména u darování mezi rodiči a nezletilým. Je to z důvodu, že s vlastnictvím nemovitostí přecházejí i povinnosti a je tak nutné, aby bylo nestranně rozhodnuto, že darování je v zájmu nezletilého.

Je možné darovat nemovitost se zástavním právem?

Obecně ano, ale je vždy nutné zkontrolovat zástavní smlouvu. Velice často se v zástavní smlouvě stanovuje, že převod je možný pouze se souhlasem zástavního věřitele a jsou stanoveny např. smluvní pokuty za porušení této smluvní povinnosti.

20 Komentáře

 1. Vladimír J

  Dobrý den, jsme manželé – vlastníci RD (kde stále bydlíme), který bychom chtěli darovat nebo prodat naší vnučce (19let) , která má uvedené bydliště s námi i když zde nebydlí. Naším úmyslem je vyřadit naší jedinou dceru z možnosti dědictví (osobní důvody). Prosím o informace s jakými náklady je třeba cca počítat. Děkuji,

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   cena se odvíjí od složitosti smlouvy, při jednoduché darovací smlouvě je cena 5.000,-Kč za darovací smlouvu a sepsání návrhu na katastr. Na katastru je pak nutné zaplatit správní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

   S úctou

   Odpovědět
   • Monika

    Byt darovala matka svym derem a zemrela a ted si na ten byt delaj narok i vnuci se kterymi se nestykaj.Maji nejaka prava??Nemohla snad matka napsat darovaci sml.svuj byt komu chce a tak je to platné??dekuji za odpoved.

    Odpovědět
    • Petr Budzinski

     Dobrý den,

     v daném případě nevidíme žádný důvod, pro který by nemohla matka svůj byt darovat svým dětem, podle toho jak uzná za vhodné.

     S úctou

     Odpovědět
     • Václav

      Dobrý den, chtěl bych darem převést svůj majetek na kamaráda, musí se platit daň? A pokud ano, v jaké výši? Děkuji za odpověď

     • Petr Budzinski

      Dobrý den,

      Daň darovací už je zrušena, ale pokud obdarovaný není příbuzný nebo společně žijící osoba ve společné domácnosti po dobu déle než 1 rok (podrobněji nutné probrat s daňovým poradcem), tak se platí daň z příjmu. Tam jsou nyní dvě sazby 15% do určité výše ročního příjmu nebo 23%.

      Tj. pokud má nemovitost například hodnotu 1 mil. Kč (určí se znaleckým posudkem) tak z toho 1 mil. Kč odvede daň z příjmu.

      U Vás je zvážení, zda není vhodnější kupní smlouva.

      S úctou

   • Roman

    Budu dědit po manželovi nemovistost jako manželka, kterou dostal darem manžel? děkuji

    Odpovědět
    • Petr Budzinski

     Dobrý den,

     ano součásti dědického řízení je veškerý majetek zůstavitele tedy i ten, který obdržel darem.

     S pozdravem

     Odpovědět
 2. Alena B

  Dobrý den,chtěla bych darovat byt v osobním vlastnictví synovi s věcným břemenem ,ale nechci mu blokovat v případě našeno ev.horšího zdravotního stavu možnost bydlení.Je možné v tomto případě,že by nám syn sehnal odpovídající jiné bydlení a tím by mohl pokud s výběrem souhlasit aby mohl byt využívat?Děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Takto upravit obsah věcného břemene není problém. Je však nutné dohodnout způsob udělení souhlasu s adekvátním bydlením. Nejjednodušším způsobem je vázat adekvátní bydlení na Váš souhlas, pokud by syn s takovým řešením nesouhlasil, pak je další varianta a to přesně popsat co musí adekvátní bytová náhrada splňovat např. velikost obytné plochy, podlaží, stav vnitřního vybavení, lokalita, cena za služby apod.

   Cena za sepsání jednoduché smlouvy o věcném břemeni a darovací smlouvy, včetně návrhu do katastru nemovitostí, začíná na částce 5.000,-Kč.

   S úctou

   Odpovědět
 3. Karel

  Dobrý den,
  rád bych Vás požádal o cenovou nabídku na vypracování smlouvy pro vznik věcného břemena. Detaily:

  1) Bude se jednat o věcné břemeno na užívání samostatné stavby (viz screenshot v příloze).
  2) Věcné břemeno by mělo být postaveno tak, aby:
  * danou stavbu jsem mohl používat jak pro soukromé účely, tak i případné podnikání. Jedná se o dílnu, kde není vyloučeno její možné využití v rámci řemeslné živnosti.
  * k dané stavbě jsem měl umožněn přístup jízdou (pro možnost nakládku/vykládku materiálu) a chůzí (viz screenshot v příloze).
  * danou stavbu jsem mohl používat doživotně bez jakéhokoliv nájmu či jiných poplatků (vyjma elektriky – viz další bod).
  * daná stavba mohla být napájena elektrickým proudem z objektu (rodinný dům). Elektřina bude placena vlastníkovi objektu dle reálné spotřeby na samostatném elektroměru pro dílnu + budu platit polovinu souvisejících poplatků za elektřinu.

  Dále je možné, že bych Vaše služby využil pro sepsání ještě druhé smlouvy k věcnému břemeni pro možnost napojení kanalizace z budovy do kanalizace budovy na vedlejším pozemku. Bude mít tato druhá smlouva vliv na výslednou cenu?

  Děkuji za nabídku. S pozdravem

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   se zřízením věcného břemene v tomto rozsahu Vám rádi pomůžeme. S ohledem na tvar pozemků u věcného břemene chůze a jízdy si nemyslíme, že bude nutné dělat geometrický plán s přesným zaměřením věcného břemene, který by věc prodražil.

   U druhé smlouvy je sice jiný vlastník, takže budeme muset udělat dvě samostatné smlouvy, ale na druhou smlouvu Vám dáme slevu 50%.

   S úctou

   Odpovědět
   • Ivan

    Dobrý den,
    Mamka sepsala darovací smlouvu s věčným břemenem, teď to vypadá, že bude muset jít do pecovaku, může ten byt sestra prodat, nebo pronajmout i když s tím mamka nesouhlasí.?Odvolává se na to, že už se tam stejně nevrátí a bude v pecovaku.

    Odpovědět
    • Petr Budzinski

     Dobrý den,

     K tomu, aby bylo možné posoudit Váš dotaz přesně by bylo nutné vidět smlouvu, kterou bylo zřízeno věcné břemeno (např. podle jaké úpravy byla uzavřena zda starý nebo nový občanský zákoník a co přesně je ve smlouvě uvedeno) a rovněž informaci o zdravotním stavu tj. zda zdravotní stav už nevylučuje užívání věcného břemene. Věcné břemeno musí být užíváno tj. pokud je po nějakou dobu neužíváno, tak může zaniknout, ale nikoliv pokud se jedná jenom o přechodnou dobu.

     Obecně – prodat nemovitost může, ale nový vlastník by měl být vázán věcným břemenem /pokud je zapsáno.v katastru nebo o něm při prodeji věděl), pronajmout taky lze, ale jenom v rozsahu, který nezasahuje do užívacího práva oprávněné osoby tj. např. mám věcné břemeno k hornímu patru domu, tak vlastník může pronajmout spodní část domu.

     Pokud je výkon práva narušen je nutné se pak svého práva domáhat, protože i ochrana věcného břemene se promlčuje ve lhůtě 3 let.

     S úctou

     § 1259
     Kdo je oprávněn ze služebnosti, může se domáhat ochrany svého práva; § 1040 až 1043 se použijí obdobně.

     § 1307
     (1) Vlastník zatížené věci se zdrží všeho, čím by se věc zhoršila k újmě osoby oprávněné z reálného břemene.

     Ochrana vlastnického práva
     § 1040
     (1) Kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován, aby ji vydal.
     (2) Žalovat o vydání věci nemůže ten, kdo věc svým jménem nabyvateli zcizil, aniž byl jejím vlastníkem, a teprve poté k ní vlastnické právo nabyl; nabytím vlastnického práva zcizitelem se nabyvatel stává vlastníkem věci.
     § 1041
     (1) Kdo se domáhá, aby mu věc byla vydána, musí ji popsat takovými znaky, kterými se rozeznává od jiných věcí téhož druhu.
     (2) Vydání movité věci, kterou nelze rozeznat podle odstavce 1, zejména jedná-li se o peníze nebo o cenné papíry na doručitele smíšené s jinými věcmi téhož druhu, se lze domáhat, jen lze-li z okolností seznat vlastnické právo osoby, jež právo uplatňuje, a nedostatek dobré víry osoby, na níž je požadováno vydání věci.
     § 1042
     Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje.
     Ochrana domnělého vlastnického práva
     § 1043
     (1) Na toho, kdo nabyl držby vlastnického práva poctivě, řádně a pravým způsobem, se hledí jako na vlastníka proti tomu, kdo mu věc zadržuje či ho jinak ruší, aniž k tomu má právní důvod, nebo pokud k tomu má právní důvod stejně silný či slabší.
     (2) Nabyl-li někdo držby vlastnického práva bezúplatně a jiný za úplatu, považuje se bezúplatné nabytí za slabší právní důvod.

     Odpovědět
 4. Anna

  Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat zda jde darovat dum na kterem je zastavni pravo a zakaz zcizeni, dekuji

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   zcizením se rozumí jakákoliv změna ve vlastnickém právu. Zákaz zcizení se tedy týká i možnosti darovat někomu nemovitost, u které je sjednán zákaz zcizení. V daném případě je nutné zkontrolovat smlouvu o zákazu zcizení a podívat na konkrétní podmínky, které jsou ve smlouvě uvedeny. Následně, pokud smlouva nemá žádné výjimky pro zákaz zcizení, tak nezbývá nic jiného než požádat osobu, v jejíž prospěch byl zákaz zcizení zřízen, o úpravu smluvní dokumentace a udělení souhlasu s darováním.

   S úctou

   Odpovědět
 5. Radoslav

  Dobrý den, chci se vás zeptat a zároveň využít vašich služeb ohledně, že můj bratr chce navrhnout našim rodičům aby se na jejich rodinný dům zhotovila darovací smlouva , jelikož jsme dva dědici – a prý by to bylo jednodušší a nevím zda bych měl jistotu ,že nepřijdu o svoji půlku RD. Děkuji

  .

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Darovací smlouva není problém, tak jak bratr navrhuje a dělá se to standardně. Je však vždy nutné upravit, některé věci tj. například pokud tam chtějí rodiče dožít, tak se rovnou zřídí i věcné břemeno pro rodiče. Dále není špatné mít i vzájemné předkupní právo mezi novými vlastníky vy x bratr.

   Rizika – bratr bude vlastníkem ½ tj. může tu svoji ½ prodat, zastavit, tj. udělat s ní cokoliv co bude chtít, pokud se dostane do exekuce, tak exekutor půjde i na tu ½ domu. Často jsou pak problém i s užíváním tj. že jeden ze spoluvlastníků obsadí celou nemovitost a tu užívá a za užívání nic neplatí s tím, že sice by měl něco platit, ale zase se o dům stará apod.

   Bylo by možná dobré probrat telefonicky jakou tam máte konkrétní situaci, čeho se obáváte a jak vlastně chcete, aby se nemovitost v budoucnu užívala.

   S úctou

   Odpovědět
 6. Lenka

  Dobrý den, matka s otcem na mne převedli svůj družstevní byt v. r. 2010 ještě před svatbou. Teď jsem rozvedená. Mám dceru o kterou se starám, pracuji ve trismennem provozu. Matka chce není byt – dar vráti. Má na něj právo? Musím ho vrátit? Děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Petr Budzinski

   Dobrý den,

   Smlouva byla uzavřena před platnosti nového občanského zákoníku. Řídí se tak starým občanským zákoníkem., tj. pokud byla darovací smlouva uzavřena před 1. 1. 2014, je nutné nárok na vrácení daru poměřovat ustanoveními ObčZ 1964, a to i tehdy, pokud k nemravnému jednání došlo až po účinnosti ObčZ (NS 33 Cdo 2339/2019, 33 Cdo 124/2020, 33 Cdo 2132/2019 aj.).

   A ustanovení starého občanského zákonu je následující:

   § 630
   [Vrácení daru]
   Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

   Tedy pokud nemáte v darovací smlouvě upraveno něco speciálního nebo tam ohledně vrácení daru nic nemáte, tak dar může odvolat pouze pokud porušujete hrubě dobré mravy. Pokud ona dar odvolá a vy s tím nebudete souhlasit, tak pak rozhodne soud, zda skutečně došlo k porušení dobrých mravů či nikoliv.

   S úctou

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související články

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...