info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Nemovitosti

Poskytujeme právní servis v oblasti nemovitostí. Zejména řešíme veškeré nemovitostní transakce, soudní spory týkajících se nemovitostí, správu nemovitostí a další nakládání s nemovitostmi.

Co děláme

Prodej a koupě nemovitostí

Nákup a prodej nemovitostí zahrnuje značná rizika a vyžaduje zkušené poradce, kteří dokážou upozornit na oblasti, kde hrozí rizika, a jsou schopni připravit vhodná řešení. Naši právníci poskytují následující služby:

 

 •  sepisování a vyjednávání kupních a prodejních smluv
 • právní posouzení a rozbory
 • due diligence
 • poradenství při procesu financování
 • zajištění úschov

Financování nemovitostí

Zastupujeme dlužníky a věřitele v mnoha typech jednání o financování, včetně úvěrů na pořízení nemovitosti, stavebních a developerských úvěrů, převzetí a trvalého financování a zpětných úvěrů prodávajících.

Naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání a sepisování úvěrových dokumentů
 • přípravy směnek, ručitelských smluv, zajišťovacích smluv, záruk, zajištění leasingu
 • přezkoumání a analýzy vlastnického práva a nabývacích titulů
 • zastupování klientů při vyřizování úvěrů, restrukturalizacích a úpravách úvěrů

Pronájmy, nájmy, leasing nemovitostí

Zastupujeme pronajímatele a developery, stejně jako nájemníky, ve všech oblastech práva pronajímatelů a nájemníků.

Klientům poskytujeme následující služby:

 • vyklizení nájemníků
 • řešení sporů týkajících se porušení ujednání o placení nájemného
 • jednání ve sporech o ​správu a ​udržování nemovitostí
 • zastupování ve sporech o vrácení kaucí

Podnikatelské pronájmy

Zastupujeme nájemce, pronajímatele a správce nemovitostí ve všech typech pronájmů, včetně maloobchodních pronájmů, kancelářských pronájmů, obchodních center, průmyslových a skladových prostor, lékařských ordinací a pozemků.

Mezi naše služby patří:

 • sepisování a vyjednávání nájemních a podnájemních smluv
 • asistence při due diligence a analýzách pronajímaných nemovitostí
 • příprava formulářových pronájmů a úprava formulářových leasingů
 • příprava dopisů a výzev nájemcům
 • poradenství v souvislosti s vyklizením nemovitostí

 

Správa nemovitostí

Zastupujeme vlastníky a správcovské společnosti při provozu a správě nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 • vyjednávání a sepisování smluv o správě
 • výklad a vymáhání nájemních smluv
 • zastupování při sporech týkajících se údržby společných prostor

Řešení sporů, litigace, mediace, rozhodčí řízení

Zastupujeme klienty v následujících soudních sporech:

 • neplacení nájemného
 • ​​neplnění závazků
 • exekucích
 • vystěhování
 • stavebních vad
 • sporů o provizi makléře
 • porušení povinnosti svěřenského správce
 • žaloby o náhradu škody
 • žaloby o náhradu škody týkající se vlastnictví
 • správních řízeních

Jsme zkušení realitní právníci, kteří se v případě potřeby zabývají mediacemi, arbitrážemi a soudními procesy.

Výstavba nemovitostí

V souvislosti s výstavbou nových budov, modernizací nebo přestavbou naše služby zahrnují:

 

 • sjednávání dokumentace
 • změnu a vymáhání developerských a stavebních smluv
 • přípravu dohod mezi vlastníky, architekty, stavebními inženýry, generálními dodavateli, subdodavateli

Věcná břemena a jiná zatížení

Zastupujeme vlastníky pozemků a další zainteresované strany při udělování práv a omezení nemovitostí.

Naše služby zahrnují:

 

 • přípravu a sepis smluv
 • sjednávání věcných břemen
 • sepisování dohod mezi spoluvlastníky a sousedy

Články

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...