info@klbreal.cz

+420 775 719 359

Společnosti

Poskytujeme právní servis v oblasti společností. Zejména řešíme veškeré právní spory mezi společníky, due diligence společností, krizový management, financování společností, řešení úpadku a likvidace společnosti. 

Co děláme

Nákup a prodej společností

Provádíme klienty procesem nákupu a prodeje podniků. Ať už uvažujete o prodeji celé společnosti nebo některé z jejích divizí, aktiv, akcií nebo členských podílů, nebo pokud se chystáte sloučit nebo získat jiný subjekt.

Naše služby zahrnují:

 • due diligence
 • sepis a strukturování kupních smluv
 • účast na jednáních
 • zastupování při soudních sporech

Spory mezi společníky, akcionáři, konkurencí

Společné podnikání často přináší vysoké riziko různých typů právních sporů.

Obchodní spory zahrnují nejen spory mezi podniky, ale také vnitřní spory mezi společníky, akcionáři nebo jinými stranami v rámci společnosti. Nejsou-li tyto spory řešeny správně a včas, mohou se stát extrémně nákladnými a mohou vést až zániku podnikání.

Naši právníci řeší externí a interní obchodní spory, včetně následujících:

 • Spory mezi společníky, akcionáři
 • Nekalé obchodní praktiky
 • Obchodní podvody / zpronevěry
 • Soudní zrušení podnikatelských subjektů
 • Spory a managementem
 • Porušení svěřenské povinnosti

Korporátní struktura

Struktura realitní a obchodní transakce je zásadní pro zachování očekávání a zájmů všech zúčastněných stran, od developerů po akciové investory nebo vlastníky.

V této oblasti nabízíme širokou škálu služeb:

 • pomoc při strukturování developerských a investičních subjektů
 • sepisování podnikatelských záměrů

Máme rozsáhlé zkušenosti se značnou řadou možností výběru subjektů, včetně společných podniků, komanditních společností, společností s ručením omezeným a jiných korporací. Každý z těchto subjektů má mnoho variant pro řízení odlišných finančních, provozních a daňových cílů. Tyto varianty je třeba pečlivě zvážit, aby se předešlo budoucím sporům.

Články

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Smlouva o dílo a na co si dát pozor

Přemýšlíte o uzavření smlouvy o dílo? Než se do toho pustíte, je důležité si uvědomit, že smlouvy o dílo jsou složitou právní problematikou, která může mít velký dopad na vaše práva a povinnosti.    Náležitosti smlouvy o dílo, kterým je potřeba věnovat...

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

Ochrana obchodního tajemství – klíč k vašemu podnikání

V současné době, kdy informace představují jeden z nejcennějších aktiv vaší firmy, je ochrana vašeho know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací nezbytná pro udržení konkurenční výhody. Co je obchodní tajemství? Obchodní tajemství zahrnuje cenné informace,...